Szansa dla startupów w sektorze czystych technologii

Szansa dla startupów w sektorze czystych technologii
Foto. Siemens press

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działając w partnerstwie z Climate-KIC Polska zaprasza do udziału w konkursie ClimateLaunchpad 2016 oraz programie grantowym Accelerator 2016.

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania Wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie – w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

Climate-KIC jest największym europejskim programem dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i pokrewne.

REKLAMA

Konkurs ClimateLaunchpad jest największym europejskim konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (na etapie koncepcyjnym lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu.

Konkurs realizowany jest w 24 państwach Europy oraz w Izraelu. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zapraszamy zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jaki i małych i średnich przedsiębiorców (firmy o statusie MŚP istniejące nie dłużej niż 12 miesięcy).

Etap 1 Boot Camp + coaching

Dwudniowe szkolenie prowadzone przez trenerów z Holandii prezentujące metodologię pracy, zasady konkursu oraz system pracy z pomysłodawcami i ostatecznej oceny zgłoszonych pomysłów. Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.06.2016 r. we Wrocławiu. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia obowiązkowo musi uczestniczyć w 5 sesjach doradztwa (sesje on-line) oraz szkoleniu z autoprezentacji.

Etap 2 Finał krajowy

REKLAMA

Podczas krajowego finału, który odbędzie się w dniu 5.08.2016 r. we Wrocławiu, komisja dokona wyboru trzech pomysłodawców / zespołów projektowych, którzy reprezentować będą nasz kraj w finale konkursu.

Na laureatów krajowego finału we Wrocławiu czekają nagrody:

  • Firma LIFEMOTION z Łodzi przygotuje logotyp oraz opracuje graficznie prezentację na finał w Estonii – wartość nagrody 10 000 zł,
  • Firma OTREK Sp. z o. o. Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu przekaże bon na dwudniowe szkolenie z dziedziny przedsiębiorczości wybrane przez laureata konkursu,
  • Kancelaria patentowa „REJMAN” z Wrocławia przygotuje laureatowi zgłoszenie patentowe i udzieli profesjonalnego doradztwa.

Etap 3 Finał konkursu

Finał konkursu odbędzie się w terminie 7-8.10.2016 w Estonii (Tallinn). Nagrodą główną w konkursie jest czek na kwotę 10 tys. €. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma5 tys. €, natomiast trzecia nagroda to 2,5 tys. €.

Organizator konkursu pokrywa koszt udziału w finale trzech pomysłodawców / zespołów projektowych (zwrot kosztów podróży do kwoty 500,00 € na zespół).

Rekrutacja do konkursu prowadzona jest do dnia 02.06.2016 r. – O udziale w konkursie decyduje jakość zgłoszonych pomysłów (potencjał ekonomiczny, wiedza/doświadczenie pomysłodawcy oraz wpływ przedsięwzięcia na środowisko/klimat).

Udział w konkursie jest bezpłatny dla każdego uczestnika i na każdym etapie konkursu.

Więcej informacji na temat konkursu wraz z szczegółowymi zasadami oraz formularzem zgłoszeniowym na stronie projektu: www.climatelaunchpad.org

red. gramwzielone.pl