Opeus: fotowoltaika najlepszym rozwiązaniem dla MŚP

Opeus: fotowoltaika najlepszym rozwiązaniem dla MŚP

Zdaniem ekspertów firmy Opeus Energia, instalacje fotowoltaiczne to w tej chwili najbardziej opłacalna alternatywa dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej mogą znacząco ograniczyć koszty energii.

Opeus Energia zwraca uwagę, że analizując przydatność instalacji fotowoltaicznej oraz zasadność inwestycji należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym przede wszystkim rodzaj i ilość wykorzystywanych urządzeń zasilanych elektrycznie oraz czas prowadzenia działalności. Instalacje fotowoltaiczne najlepiej sprawdzają się w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w ciągu dnia, którzy korzystają z dużej ilości sprzętów elektrycznych.

REKLAMA

Zdaniem Opeus, głównymi użytkownikami i propagatorami wykorzystania fotowoltaiki w prowadzeniu działalności gospodarczej powinni być producenci żywności i rolnicy. W ich przypadku koszty energii elektrycznej i materiałów potrafią stanowić niemal 80 proc. kosztów prowadzenia działalności.

Firmy zajmujące się przetwórstwem spożywczym oraz rolnicy z racji prowadzenia działalności głównie w ciągu dnia oraz korzystania z dużej ilości urządzeń generujących pobór prądu są wręcz modelowymi przykładami efektywnego korzystania z systemów fotowoltaicznych. Aby to zobrazować dokonaliśmy analizy czasu zwrotu inwestycji dla tego typu działalności. Wynosi on raptem 5 lat – wskazuje Sławomir Reszke, prezes OPEUS Energia.

REKLAMA

W wykonanej przez Opeus symulacji zużycia energii zestawionej z efektywnością instalacji PV, jako modelowe przedsiębiorstwo wykorzystano mroźnię warzyw. Założono, że korzysta ono z instalacji o mocy 40KWp, która w skali roku wyprodukuje 37 000 kWh energii wykorzystywanej na potrzeby własne. Koszt montażu tego typu systemu wynosi około 200 000 PLN, ale można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 proc. (oferowane np. w ramach programów RPO). Jako koszt zakupu energii z sieci przyjęto stawkę w wysokości 0,57 PLN/kWh.

– Tendencje rynkowe promują rozwiązania oparte na łączeniu instalacji PV z pompami ciepła, natomiast my jesteśmy przekonani, że o wiele lepsze efekty uzyskują systemy fotowoltaiczne w przypadku obiektów wymagających odpowiedniego poziomu klimatyzacji. Musimy pamiętać, że wytworzenie chłodu jest o wiele bardziej energochłonne niż wytworzenie ciepła. Urządzenia klimatyzujące powodują wzrost zużycia energii wraz ze wzrostem ciepła wynikającego z nasłonecznienia obiektu. W takiej sytuacji panele PV pracują najefektywniej – mówi Sławomir Reszke. – W chwili obecnej OPEUS Energia pracuje nad autorską koncepcją instalacji fotowoltaicznej na potrzeby sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdziliśmy, że ich krzywa zużycia energii idealnie wpisuje się w krzywą produkcji prądu przez instalacje fotowoltaiczne, co pozwala na optymalne wykorzystanie paneli PV – dodaje.

Wydawałoby się, że opłacalność inwestycji fotowoltaicznej powinna wzrastać geometrycznie wraz z wielkością przedsiębiorstwa i jego potrzeb. Pamiętać należy jednak, że im większy przedsiębiorca tym stawka za kWh energii czerpanej z sieci jest mniejsza, co ma bezpośredni wpływ na czas zwrotu inwestycji. Dodatkowo duże firmy nie mogą liczyć na taką samą wysokość dofinansowania jak MŚP, a w niektórych regionach w ogóle nie przewidziano dla nich dotacji.

W symulacji dla dużego przedsiębiorstwa przyjęto podobne parametry, co w przypadku firmy z sektora MŚP. Korzysta ono zatem z instalacji 40 KWp, która generuje rocznie moc 37 000 kWh energii wykorzystywanej na potrzeby własne, a jej montaż to wydatek rzędu 200 tys. zł. Zasadniczymi różnicami są jednak stawka za kWh z sieci, w wysokości 0,37 PLN/kWh oraz mniejsze dofinansowanie – w wysokości 45 proc. W tym przypadku czas zwrotu z inwestycji wyniesie zdaniem – Opeus Energia – 8 lat.

Popyt na działania mające na celu ograniczenie zużycia energii zauważył również sektor finansowy, w związku z czym, jak wskazują eksperci, na rynku obecne są już odpowiednie produkty.

Fotowoltaika oraz inne sposoby na zwiększenie oszczędności związanych z zużyciem energii, jak np. oświetlenie LED, zyskują na popularności z każdym miesiącem, bo dają konkretne oszczędności w bilansie firmy – tłumaczy Paweł Mazur z ANG Biznes. – Niektóre banki czy firmy leasingowe już to dostrzegły i wprowadziły do oferty ciekawe produkty dla przedsiębiorców, którzy szukają finansowania dla takich inwestycji. Harmonogram konstruuje się tak, że uzyskane oszczędności są przeznaczane na spłatę raty, a po spłaceniu całości, w firmie zostaje obniżona baza kosztowa.