BOŚ przedstawił założenia nowej strategii

BOŚ przedstawił założenia nowej strategii
Foto. Gramwzielone.pl

Zarząd Banku Ochrony Środowiska przedstawił główne założenia Rramowej Strategii Rozwoju na lata 20162020. BOŚ zapewnia, że ”zgodnie z proekologiczną misją, ma być sprawnym kanałem transmisji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce„. W tym obszarze BOŚ zapowiada ścisłą współpracę m.in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest większościowym akcjonariuszem Banku.

BOŚ w perspektywie roku 2020 zakłada wzrost ROE do poziomu przekraczającego 7 proc., wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) ma zostać obniżony do ok. 51 proc., a zysk netto ma nie przekraczać 140 mln zł bez uwzględnienia podatku bankowego.

To, co nas wyróżnia, to misja wspierania przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, którą w sposób ekspercki realizujemy od ponad 25 lat. Jako polski bank łączymy biznes i ekologię z korzyścią dla klientów. Chcemy być istotnym podmiotem systemu finansowania ochrony środowiska, działającym w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu. Efektywnie wspieramy zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, angażując krajowe fundusze ochrony środowiska i środki Unii Europejskiej. Będziemy nadal się rozwijać w tym obszarze, stając się aktywnym i dynamicznym kanałem transmisji środków przeznaczonych na inwestycje proekologiczne  i zrównoważony rozwój – powiedział Stanisław Kluza, p.o. prezesa Banku Ochrony Środowiska. – Stawiamy na „Ekologię czasu”, którą traktujemy jako nową, społecznie potrzebną wartość i jeden z najważniejszych standardów korporacyjnych BOŚ. Chcemy, dzięki sprawnej, efektywnej i nowoczesnej bankowości, dawać więcej czasu naszym klientom na ich prywatne życie.

REKLAMA

Ramowa strategia – jak podaje BOŚ – to zapowiedź korekty modelu biznesowego BOŚ, ukierunkowanej na poprawę efektywności. Opracowany przez Bank Ochrony Środowiska dokument wskazuje także na konieczność zapewnienia stabilnych i tańszych źródeł finansowania oraz rozszerzenia aktywności w obszarze proekologicznej misji BOŚ.

REKLAMA

Bank Ochrony Środowiska ma opierać swój rozwój do 2020 roku na czterech filarach: 1) specjalistycznej ofercie proekologicznej, wsparciu przy sprzedaży produktów kredytowych, finansujących inwestycje proekologiczne, 2) współpracy z akcjonariuszami – m.in. NFOŚiGW, Lasami Państwowymi, 3) najszybszym na rynku procesie kredytowym, 4) sprawnej i profesjonalnej obsłudze.

W przypadku oferty korporacyjnej, BOŚ będzie koncentrował się przede wszystkim na produktach i usługach dla małych i średnich firm, wymagających wsparcia w zakresie finansowania i realizacji inwestycji oraz operacyjnej działalności biznesowej. BOŚ zapowiada postawienie na innowacje, w szczególności w zakresie ekologii, ochrony środowiska i efektywności energetycznej. Nowym kierunkiem będzie oferta skierowana do firm z sektora leśnego oraz rolniczego, przy wykorzystaniu synergii ze współpracy w ramach grupy kapitałowej BOŚ i akcjonariuszy.

Polscy przedsiębiorcy, szczególnie mali i średni, mają często problemy ze środkami na bieżącą działalność czy inwestycje. To właśnie my możemy im je zapewnić, skuteczniej i efektywniej niż międzynarodowe instytucje. Działamy lokalnie, w mniejszym stopniu jesteśmy narażeni na cykle koniunkturalne w innych krajach i co ważne – lepiej rozumiemy potrzeby rodzimych firm. To, że jesteśmy bankiem krajowym, jest naszą wartością – zapewnia p.o. prezesa BOŚ.

Równolegle zarząd BOŚ ma podjąć działania zmierzające do podwyższenia kapitału. Wartość planowanej emisji nowych akcji wynosi od 300 mln zł do 600 mln zł. Zamiarem zarządu jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co ma umożliwić spełnienie nadzorczych norm kapitałowych, dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju. Cały proces ma być sfinalizowany do końca czerwca 2016 r.

red. gramwzielone.pl