MŚ uderza w b. zarząd NFOŚiGW. Zawiadomienie do prokuratury

MŚ uderza w b. zarząd NFOŚiGW. Zawiadomienie do prokuratury
Konferencja prasowa w Ministerstwie Środowiska w dn. 25 kwietnia br. Fot. Ministerstwo Środowiska

Minister środowiska Jan Szyszko oraz Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), poinformowali wczoraj o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Narodowego Funduszu poprzez zerwanie umowy z fundacją Lux Veritatis. Powodem jest cofnięcie przez NFOŚiGW w 2008 r. dotacji, którą miała otrzymać fundacja Lux Veritatis na wykonanie odwiertów geotermalnych w Toruniu.

Umowa związana z dotacją na odwierty geotermalne w Toruniu została zawarta w 2007 roku, a w kolejnym roku wypowiedziało ją zmienione kierownictwo NFOŚiGW.

Ostatnio resort środowiska doprowadził do zakończenia sporu sądowego prowadzonego od kilku lat między NFOŚiGW i fundacją Lux Veritatis. W lutym tego roku Ministerstwo Środowiska zdecydowało o przyznaniu odszkodowania w tej sprawie. W efekcie spór sądowy zakończył się ugodą, na mocy której NFOŚiGW zobowiązał się do wypłaty odszkodowania w wysokości łącznie 26,5 mln zł. NFOŚiGW chwalił się wówczas, że „w wyniku działań obecnego Zarządu NFOŚiGW udało się zmniejszyć wymiar szkody dla środków publicznych co najmniej o 13,5 mln zł”, dodając, że „w przypadku wydania wyroku, bez uzgodnionej ugody, zasądzona kwota wahałaby się w granicach 40 mln złotych, a dzienne odsetki w tej sprawie wynosiły ok. 3 tys. zł”.

REKLAMA

Wysokość dotacji przyznanej pierwotnie toruńskiej Fundacji na projekt „Prace geologiczne dla poszukiwania i wstępnego ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z utworów wapienia muszlowego lub liasu w Toruniu wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem wód do górotworu w interwale utworów wapienia muszlowego lub liasu – otwór TG-1” wyniosła 12,22 mln zł. Poziom kosztów kwalifikowanych określono na maks. 93,21 proc.

Warszawski sąd uzasadniając dwa miesiące temu uznanie propozycji NFOŚiGW i zatwierdzenie odszkodowania dla Fundacji Lux Veritatis uznał, że „wypowiedzenie w 2008 roku umowy dotacji przez ówczesne władze NFOŚiGW nie miało uzasadnienia merytorycznego”, a działania NFOŚiGW wobec Fundacji  Lux Veritatis określono jako „nadużycie prawa”.

REKLAMA

W trakcie wczorajszej konferencji prasowej minister Jan Szyszko ocenił, że „na skutek bezprawnego zerwania umowy Fundusz poniósł duże straty”, które są związane z koniecznością wypłacenia odszkodowania oraz obsługą prawna trwającego ponad 5 lat sporu.

W zawiadomieniu do warszawskiej Prokuratury Okręgowej Ministerstwo Środowiska, które podpisali minister Szyszko i obecny prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda, wskazuje na działania „powodujące wyrządzenie NFOŚiGW szkody majątkowej w wielkich rozmiarach” w wysokości ok. 4,96 mln zł.

– Zgodnie z art. 400i ustawy Prawo ochrony środowiska, to prezes zarządu Narodowego Funduszu reprezentuje NFOŚiGW na zewnątrz, dokonując wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Wydaje si ę, zatem że Zarządu NFOŚ iGW, zobowiązany na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska do zajmowania się sprawami majątkowymi Funduszu, bezpodstawnie wypowiadając umowę dotacji, nadużył udzielonych mu uprawnień, doprowadzając do wyrządzenia NFOŚiGW szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, co wypełnia znamiona przestępstwa, o których mowa w art. 296 § 1 w zw. z § 3 k.k. – czytamy w uzasadnieniu pisma skierowanego przez Ministerstwo Środowiska do warszawskiej Prokuratury Okręgowej.

Obecny prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda pełnił tą funkcję m. in. w latach 2006-2008, kiedy NFOŚiGW przyznał dotację dla Fundacji Lux Veritatis. W 2008 r. Kazimierza Kujdę na stanowisku prezesa NFOŚiGW zastąpił Jan Rączka, który pełnił tą funkcję do roku 2012. 

red. gramwzielone.pl