Tauron z kolejną dotacją z programu Horyzont 2020

Tauron z kolejną dotacją z programu Horyzont 2020
Tauron press

Tauron jest uczestnikiem konsorcjum, które przez trzy lata za 2,4 mln EUR będzie realizować innowacyjny projekt „Mobistyle„. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie klientów do efektywnego korzystania z energii elektrycznej i cieplnej, podniesienie świadomości oraz zmiana złych nawyków w gospodarowaniu energią. W przedsięwzięcie, oprócz Tauron Polska Energia, zaangażują się Tauron Dystrybucja i Tauron Sprzedaż.

– W Tauronie stawiamy na badania i rozwój oraz innowacje. Decyzja o dofinansowaniu projektu „Mobistyle” ze środków programu Horyzont 2020 jest potwierdzeniem, że nie są to wyłącznie plany, ale konkretne działania – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. strategii i rozwoju. – Realizując kolejne projekty badawczo-rozwojowe korzystamy z wiedzy, doświadczenia i kreatywności naszych pracowników, którzy najlepiej znają potrzeby i specyfikę branży energetycznej, a także potrafią zoptymalizować działania wewnątrz Grupy, wykorzystując potencjał pełnego łańcucha dostaw. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, szczególnie w obszarze sprzedaży, jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Projekt „Mobistyle„, którego pełna nazwa brzmi „Motywowanie użytkowników końcowych do zmiany zachowania przez zaangażowanie narzędzi ICT i usług informacyjnych dotyczy wykorzystania energii, środowiska wewnętrznego, zdrowia i stylu życia” – dotyczy rozwoju technologii i modeli biznesowych związanych z proaktywnym wykorzystaniem przez klientów energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Jego celem jest zmiana zachowania klientów poprzez podniesienie ich świadomości przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

REKLAMA
REKLAMA

Projekt w części, za którą odpowiedzialny jest Tauron, ma wykorzystywać infrastrukturę stworzoną w ramach obecnie realizowanej inicjatywy AMI+ Wrocław (Smart City Wrocław). W przedsięwzięcie zaangażuje się kilka podmiotów z naszej Grupy. Efekty zostaną wykorzystane przy opracowywaniu nowych lub ulepszonych produktów na bazie inteligentnego opomiarowania, oferowanych przez Tauron – wyjaśnia Jarosław Broda.

Całkowity budżet projektu wynosi 2,4 mln EUR. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w 70 proc. Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest holenderska spółka Huygen Installatie. Efekty będą testowane w pięciu krajach. Czas realizacji inicjatywy to 36 miesięcy.

Mobistyle” będzie już drugim, po ICP4Life, projektem realizowanym przez Tauron Polska Energia z udziałem funduszy z programu Horyzont 2020. Wcześniej dofinansowanie unijne otrzymała inicjatywa Tauron Wydobycie realizowana wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa w ramach programu RFCS. Projekt CEReS ma na celu wprowadzenie wielu usprawnień technologicznych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z produkowanymi odpadami pogórniczymi.

red. gramwzielone.pl