Spada liczba nowych odbiorców TPA

Spada liczba nowych odbiorców TPA
Fot. Energa

W tym roku systematycznie spada liczba zmian sprzedawcy energii. Podczas gdy jeszcze w styczniu sprzedawcę energii zmieniło ponad 8,1 tys. odbiorców z grup taryfowych A, B i C, a także ponad 8 tys. gospodarstw domowych, w marcu w pierwszym przypadku zanotowano tylko niecałe 800 zmian sprzedawcy, a w drugim ponad 4,3 tys.

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w lutym 2016 r. wyniosła 995, natomiast w marcu 2016 r. liczba zmian sprzedawcy sięgnęła 773. Natomiast w grupie taryfowej G w lutym 2016 r. przeprowadzono 6 970 zmian sprzedawcy, a w marcu 2016 r. liczba ta wyniosła 4 347 zmian.

REKLAMA

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C według stanu na koniec marca 2016 r. wyniosła 168 519, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2015 r. o 9923 co stanowi wzrost o 6,3 proc.

REKLAMA

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych według stanu na koniec lutego 2016 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 410 732 i zwiększyła się od końca grudnia 2015 r. o 19381, co stanowi wzrost o 5 proc.

red. gramwzielone.pl