31 maja Szkolenie: nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

23 lutego 2016 rząd przyjął projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej, natomiast w kwietniu projekt ten wpłynął do Sejmu. Ustawa ta ma zapewnić pełne wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE, zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia – do końca 2020 r. – określonego poziomu oszczędności energii.

Regulacje zawarte w nowym projekcie wprowadzają wiele zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, a w tym:

  • nowe zasady przyznawania świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów, zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw,
  • pojawił się nowy rozdział pn. Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy. Musi mieć jednak odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie,
  • odchodzenie od opłaty zastępczej – stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. – 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc.
  • wprowadzono zestaw kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w ustawie, takich jak np. brak uiszczenia opłaty zastępczej czy nie przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wskazano też sytuacje, kiedy prezes URE będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary.

Więcej na temat nadchodzących zmian, nowych obowiązków dla przedsiębiorstw oraz funkcjonowania systemu białych certyfikatów po wejściu w życie ustawy dowiedzą się Państwo w trakcie organizowanego przez powermeetings.eu specjalistycznego seminarium:

REKLAMA

Efektywność energetyczna 2016 – nowelizacja ustawy, zmiany w systemie wsparcia, które odbędzie się 31 maja 2016 w Warszawie.

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, stykający się z zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej: Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny oraz Marek Zawiska, Ekspert ds. efektywności energetycznej

Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo na www.powermeetings.eu

Zapraszamy do udziału, z pewnością warto zapoznać się z nadchodzącymi zmianami już dziś.

REKLAMA

Kontakt z organizatorem:

Jolanta Szczepaniak

Project Manager

powermeetings.eu

tel.:   +48 22 740 67 80

kom.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu