Kongres: Smart City – założenia i perspektywy

Kongres: Smart City – założenia i perspektywy
SMART CITY - założenia i perspektywy

Zapraszamy na kongres pt. Smart City – założenia i perspektywy, który odbędzie się już za tydzień, w dniu 9 czerwca br., we Wrocławiu. 

Kongres Smart City – założenia i perspektywy to forum wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk inteligentnych miast. Wydarzenie stanie się również okazją do zaprezentowania i konsultacji nt. nowoczesnych technologii.

Tematyka kongresu obejmuje: inteligentne wykorzystanie energii, transport ekologiczny, infrastrukturę, nowe nowe technologie.

REKLAMA

Do całkowicie bezpłatnego udziału w kongresie oraz rozmów na temat rozwoju północnej częsic Polski zapraszamy:

  • władze centralne – parlament RP, rząd RP, administracja rządowa,
  • władze administracji samorządu terytorialnego – gminy,  powiaty  i województwa,
  • przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych,
  • władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk,
  • inwestorów krajowych i zagranicznych,
  • organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu,
  • przedsiębiorców,
  • media branżowe.

>>REJESTRACJA<<

REKLAMA

>>RADA PROGRAMOWA KONGRESU<<

>>POPRZEDNIE EDYCJE KONGRESU<<

Zapraszam do kontaktu:

Klaudia Moskała
Koordynator Projektu
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym kongresu Smart City – założenia i perspektywy.