KE: taryfy gwarantowane dla małych, aukcje dla dużych

KE: taryfy gwarantowane dla małych, aukcje dla dużych
Fot. quinet, flickr cc

Komisja Europejska zatwierdziła nowy system wsparcia dla producentów zielonej energii we Włoszech bazujący na aukcjach. Co ciekawe, włoski system wsparcia dla OZE wyklucza generację z fotowoltaiki, a Komisja Europejska takie założenie zaakceptowała.

Bruksela stwierdziła, że skierowany do notyfikacji włoski system wsparcia dla OZE jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza z wystosowanymi w 2014 r. wytycznymi, które dotyczą pomocy publicznej dla projektów środowiskowych i energetycznych.

W ramach tych zasad kraje członkowskie mogą przyznawać pomoc publiczną dla energetyki odnawialnej, ale pod pewnymi warunkami. Europa musi zrealizować swoje ambitne cele energetyczne i klimatyczne możliwie najniższym kosztem dla podatników i bez zakłócania konkurencji na rynku wspólnotowym – czytamy w informacji wystosowanej przez Komisję Europejską.

REKLAMA

Wdrożenie nowego systemu wsparcia dla OZE we Włoszech ma skutkować realizacją inwestycji o potencjale 1,3 GW, a regulacje, które zaakceptowała teraz KE, mają działać do końca 2016 r.

Zgodnie z zasadami nowego systemu, wszystkie projekty we Włoszech o mocy większej niż 5 MW mają ubiegać się o wsparcie w ramach systemu aukcyjnego, przy czym przewidziano osobne aukcje dla poszczególnych technologii. Projekty określone jako średniej wielkości, o mocy od 0,5 MW do 5 MW, mają być traktowane priorytetowo.

Natomiast projekty o mocy poniżej 0,5 MW mają mieć bezpośredni dostęp do wsparcia, bez potrzeby konkurowania o nie z innymi projektami.

REKLAMA

Komisja stwierdziła, że [włoski] system promuje integrację producentów energii odnawialnej z rynkiem, zgodnie z Wytycznymi [KE]. Tylko najmniejsze instalacje mogą korzystać z taryf gwarantowanych, natomiast większe instalacje otrzymają wsparcie w postaci premii doliczanej do ceny rynkowej, co wystawia OZE na sygnały rynkowe. Ten system będzie ponadto wspierać modernizację elektrowni różnej wielkości, na przykład w celu zwiększenia ich sprawności czy przedłużenia okresu ich funkcjonowania – czytamy w informacji Komisji Europejskiej.

Z możliwości ubiegania się o wsparcie we Włoszech zostali wykluczeni inwestorzy z sektora fotowoltaicznego. Włoski rząd argumentował, że fotowoltaika stała się w tym kraju technologią w pełni konkurencyjną z innymi źródłami energii i nie wymaga już preferencji. Ma to potwierdzać – jak wskazuje Rzym – istotny potencjał PV, który został zbudowany we Włoszech w ostatnich latach bez jakichkolwiek preferencji. 

Według włoskiego operatora Terna, elektrownie we Włoszech w ubiegłym roku wyprodukowały netto ok. 270,7  TWh energii elektrycznej, z czego konwencjonalne elektrownie wytworzyły ok. 180,8 TWh (w roku 2014 – 167 TWh), elektrownie wodne ok. 44,7 TWh (59,5 TWh w 2014 r.), elektrownie fotowoltaiczne – ponad 24,6 TWh (21,8 TWh), wiatrowe – 14,5 TWh (15 TWh), a geotermalne ok. 5,8 TWh (5,5 TWh).

Według włoskiego stowarzyszenia energetyki odnawialnej Anie Rinnovabili, w pierwszych 11 miesiącach ubiegłego roku we Włoszech zainstalowano około 250 MW systemów fotowoltaicznych.

Na koniec listopada 2015 r. potencjał elektrowni fotowoltaicznych wzrósł – według Terna – do 18,8 GW, z czego 17,62 GW instalacji jest objętych systemem taryf gwarantowanych.

gramwzielone.pl