Wadliwa konstrukcja nowelizacji może odebrać zielone certyfikaty

Wadliwa konstrukcja nowelizacji może odebrać zielone certyfikaty
Vestas press

W przypadku przyjęcia nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w obecnym kształcie, prawo do otrzymywania zielonych certyfikatów mogą stracić operatorzy większych instalacji OZE. Do takiego wniosku dochodzą prawnicy z kancelarii Wardyński i Wspólnicy analizując opublikowany na stronach sejmowych projekt nowelizacji ustawy o OZE.

W analizie opublikowanej na cire.pl prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy wskazują na przepisy zawarte w art. 44 ustawy o OZE definiującym zasady przyznawania świadectw pochodzenia i odsyłającym w tej kwestii do art. 42 ust. 1.

REKLAMA

Po nowelizacji ustawy o OZE, zgodnie z projektem opracowanym przez Ministerstwo Energii, prawo do otrzymywania zielonych certyfikatów mogą stracić wytwórcy energii odnawialnej w instalacjach OZE o mocy przekraczającej 500 kW, z wyjątkiem instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy.

REKLAMA

Dodatkowo prawnicy z kancelarii Wardyński i Wspólnicy wskazują – jako przykład „błędnej redakcji” – art. 92 ust. 6 pkt 1) ustawy OZE, zwracając uwagę, że nie da się z niego wywnioskować długości okresu odkupywania energii elektrycznej i momentu rozpoczynającego naliczanie okresu wsparcia z instalacji uruchomionych jeszcze w systemie zielonych certyfikatów, ale które przeniesiono do systemu aukcji. 

gramwzielone.pl