Białe certyfikaty – nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej

Białe certyfikaty – nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej
Białe certyfikaty – nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej

Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej narzuca nam zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. Obowiązek ten wynika z  dyrektywy UE z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dlatego też niezbędna była nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej. Nowa Ustawa ma mobilizować podmioty do:

 • Oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii,
 • Zmniejszenia jej zużycia,
 • Zmniejszenia strat podczas przesyłu i dystrybucji: energii elektrycznej, ciepła i gazu.

System białych certyfikatów jest w Polsce mechanizmem wspierającym efektywność energetyczną. Wymusza on wprowadzenie działań prooszczędnościowych, długofalowych, w sektorach publicznych oraz prywatnych.

Nowe przepisy doprecyzowują działania poprawiające efektywność energetyczną. Istotne zmiany dotkną procedury wydawania białych certyfikatów, a mianowicie zrezygnowano z procedury przetargowej, a świadectwa nie będą już wydawane za przedsięwzięcia już zrealizowane. Zmiany nie ominęły również kwestii przeprowadzania audytów oraz uiszczania opłaty zastępczej.

REKLAMA

W związku z powyższymi zmianami postanowiliśmy przygotować cykl warsztatów: „Białe certyfikaty – nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej”, które odbędą się:

 • 31 maja w Łodzi,
 • 14 czerwca w Gdańsku,
 • 28 czerwca w Katowicach,
 • 12 lipca w Lublinie.

W programie m.in.:

REKLAMA

 • analiza projektu Ustawy o Efektywności Energetycznej,
 • efektywność energetyczna w świetle: ustawy o EE, Dyrektywy 2012/27/UE,
 • nowa procedura przyznawania świadectw,
 • nowe zasady rozliczania obowiązku,
 • najważniejsze daty, kiedy nowe przepisy?,
 • okres przejściowy,
 • stopniowe ograniczanie opłaty zastępczej,
 • porównanie dotychczasowych zasad z nowymi,
 • zmiany w przeprowadzaniu audytu efektywności energetycznej,
 • zmiany dla przemysłu energochłonnego, wynikające z projektu Ustawy,
 • rodzaje kwalifikowanych inwestycji,
 • kary wymierzane za brak realizacji przedsięwzięcia oraz brak realizacji obowiązku zakupu świadectw,
 • proces realizacji inwestycji efektywnościowej,
 • potencjał oszczędności na tle zysku firmy,
 • oszczędzanie energii, przykłady przedsięwzięć oraz ich potencjał.

Warsztaty poprowadzą:

 • Łukasz Jankowski – Partner kierujący zespołem prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds,
 • Agnieszka Grzywacz – Radca prawny, szkoleniowiec, współtwórca Kancelarii Prawnych Energia i Biznes,
 • Monika Słowińska-Drewing – Radca prawny, szkoleniowiec, współtwórca Kancelarii Prawnych Energia i Biznes,
 • dr inż. Krzysztof Wilk – Certyfikowany Audytor/Ekspert d/s Energetyki w programie NFOŚiGW – Polseff 2, Właściciel firmy Energy-Systems & Management.

 

Kontakt do Organizatora:

Katarzyna Sójka
Project Manager
„City-Brand.pl” Energia Odnawialna
732-660-310

katarzyna.sojka@city-brand.pl

Kamil Ptak
Executive Director
„City-Brand.pl” Energia Odnawialna

530-049-882
kamil.ptak@city-brand.pl