Enea zmniejszyła produkcję energii z OZE

Enea zmniejszyła produkcję energii z OZE
Fot. Enea

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj kwartalnego raportu finansowego, Grupa Kapitałowa Enea w I kwartale br. znacząco poprawiła swoje przychody i zyski. Mimo istotnego wzrostu wytwarzania ogółem, zanotowano znaczący spadek generacji energii ze źródeł odnawialnych głównie na skutek zaprzestania produkcji w technologii zaliczanego do OZE współspalania.

W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. Grupa Kapitałowa Enea odnotowała przychody na poziomie 2,937 mld zł (wzrost 20 proc. r/r). EBITDA wyniosła 668 mln zł i była wyższa o 31,3 proc. niż przed rokiem, a zysk netto wyniósł 290 mln zł i był wyższy o 9,4 proc. w porównaniu do I kwartału 2015 r.

W analizowanym okresie najwyższa EBITDA, 305 mln zł, zrealizowana została w segmencie Dystrybucji. W tym segmencie miał również miejsce najwyższy przyrost EBITDA – o 32 mln zł – w stosunku do I kwartału 2015 r. (wzrost o 11,9 proc.). Wynik EBITDA segmentu Wytwarzania po wzroście o 27 mln zł (15,4 proc. r/r) ukształtował się na poziomie 204 mln zł.

REKLAMA

Jak wskazuje Enea, „niesprzyjająca sytuacja” na rynku energii elektrycznej wpłynęła na wynik segmentu Obrotu, który w I kwartale br. wygenerował wynik EBITDA w wysokości 18 mln zł. W związku z akwizycją LW Bogdanka działalność GK Enea została w IV kwartale 2015 r. rozszerzona o segment Wydobycia, który w okresie styczeń – marzec 2016 r. wypracował 150 mln zł EBITDA.

W trakcie trzech pierwszych miesięcy 2016 r. Grupa wytworzyła 3,4 TWh energii elektrycznej – wzrost o 13,1 proc. r/r oraz 2,3 TJ energii cieplnej – wzrost o 3 proc. r/r. W tym okresie Enea SA zwiększyła wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 562 GWh, czyli 12,9 proc. r/r. Znacząco zwiększyła się sprzedaż paliwa gazowego odbiorcom biznesowym – wzrost o 306 GWh z 114 GWh w I kwartale ub.r. Nieznacznie wzrosła sprzedaż usług dystrybucyjnych, o 81 GWh, czyli 1,7 proc. r/r, osiągając poziom 4,7 TWh.

W segmencie OZE Grupa Kapitałowa Enea wytworzyła 153 GWh energii elektrycznej wobec 271 GWh w I kwartale 2015 r. Na ten wynik w znacznej mierze wpłynęła zerowa generacja energii ze współspalania wobec 103 GWh wyprodukowanych w tej technologii w I kwartale 2015 r.

REKLAMA

W przypadku generacji z biomasy produkcja wyniosła w I kwartale br. 73 GWh wobec 82 GWh przed rokiem, w przypadku elektrowni wodnych generacja spadła z 37 GWh w I kwartale 2015 r. do 32 GWh w I kwartale br. Generacja z należących do Enei farm wiatrowych utrzymała się na poziomie 45 GWh, a z biogazowni zmniejszyła się z 4 GWh do 3 GWh. Enea nie posiada w swoim portfelu elektrowni fotowoltaicznych.

W tym miesiącu potencjał generacji z OZE w Grupie Enea zwiększył się o oddaną do użytku farmę wiatrową Baczyna o mocy 14,1 MW. Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Lubno w gminie Lubiszyn w województwie lubuskim. Enea prognozuje, że roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie ponad 30 GWh. Enea posiada jeszcze dwie farmy wiatrowe: Darżyno o mocy 6 MW i Bardy o mocy 50 MW, a także 21 elektrowni wodnych o łącznej zainstalowanej mocy 60,43 MW.

Enea nie informuje o kolejnych inwestycjach w segmencie OZE. Analizuje jedynie przejęcie projektu wiatrowego o mocy 36 MW.

W I kwartale 2016 r. GK Enea wydała na inwestycje 381 mln zł, czyli o 36,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Koncern energetyczny zapewnia, że jego harmonogramy projektów inwestycyjnych powodują, że wiekszość z zaplanowanych na 2016 r. nakładów inwestycyjnych poniesione zostanie w II połowie 2016 r. Obecnie poziom realizacji zaplanowanego na ten rok CAPEX-u wynosi ok. 11 proc. 

gramwzielone.pl