Warszawa: tylko 14 mikroinstalacji w I kwartale

Warszawa: tylko 14 mikroinstalacji w I kwartale
Instalacja fotowoltaiczna na dachu Toyota Motor Poland. Foto. RWE Polska

Działająca na terenie Warszawy i okolic jako operator systemu dystrybucyjnego spółka RWE Stoen Operator przekazała portalowi Gramwzielone.pl informacje o nowych instalacjach OZE, które przyłączono do jej sieci w I kwartale 2016 r.

Jak podaje RWE Stoen Operator, w I kwartale br. do jego sieci przyłączono 14 nowych instalacji OZE. Wszystkie to mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Jak informuje Leszek Bitner, menedżer wydziału usług dystrybucyjnych RWE Stoen Operator, ogółem do sieci tego operatora przyłączonych jest kilkadziesiąt instalacji OZE, z czego zdecydowana większość – prawie wszystkie – stanowią mikroinstalacje fotowoltaiczne. Moce zainstalowane OZE przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator przekraczają 6 MW, a blisko 90 proc. tej mocy przypada na jedno źródło wytwarzające energię elektryczną w oparciu o spalanie biogazu.

REKLAMA

RWE Stoen Operator informuje też, że większość wytwórców użytkujących mikroinstalacje przyłączone do sieci RWE Stoen Operator przekazało informacje za I kwartał 2016 r., wymagane w art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

REKLAMA

Kara dla właściciela mikroinstalacji za niezłożenie kwartalnego sprawozdania o ilości wyprodukowanej energii może wynieść zgodnie z ustawą o OZE nawet 1000 zł. Ministerstwo Energii w przygotowanej nowelizacji tej ustawy chce jednak zrezygnować z tego obowiązku, któremu nadal podlegają właściciele mikroinstalacji.

Warto zaznaczyć, że liczba kontaktów wytwórców z RWE Stoen Operator w sprawie wyjaśnienia, które dane powinny być przekazywane, wskazuje na dość zawiłe zapisy ustawy OZE. Wielu użytkowników mikroinstalacji wciąż ma z tym kłopot. Najwięcej problemów stwarza wytwórcom określenie ilości energii, która została sprzedana sprzedawcy w kwartale sprawozdawczym. Powoli widać jednak zwiększającą się świadomość wytwórców, związaną z obowiązkami wynikającymi z ustawy o OZE – komentuje Leszek Bitner z RWE Stoen Operator.

RWE Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego. Firma obecnie dostarcza energię 978 tysiącom klientów w Warszawie i okolicach. 

gramwzielone.pl