WiseEuropa: kolejny wzrost cen energii w kwietniu

WiseEuropa: kolejny wzrost cen energii w kwietniu
Fot. Laurent Espitallier, flickr cc

Wzrost cen energii dla polskich konsumentów wyniósł w kwietniu 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Wynika to przede wszystkim z dalszego wzrostu cen paliw dla transportu, które jedynie po części zostały zrównoważone spadkiem cen gazu oraz niewielką przeceną paliw stałych informuje instytut WiseEuropa.

Ceny energii wciąż są niższe niż w ubiegłym roku: polscy konsumenci zapłacili za nośniki energii o 5,8 proc. mniej niż w kwietniu 2015 roku. Wobec wzrostu cen paliw na rynkach globalnych w kolejnych miesiącach należy się spodziewać utrzymania trendu wzrostowego indeksu cen energii.

Największy wzrost cen nastąpił w przypadku paliw dla transportu – podrożały one o 2,3 proc., ale mimo to nadal są tańsze niż w roku ubiegłym. Spadek cen paliw od kwietnia 2015 r. wyniósł 12 proc., a od kwietnia 2014 r. – 24 proc. Wzrost cen na stacjach paliw to dalszy ciąg reakcji rynku na odbicie ceny ropy naftowej trwające od początku roku. W kwietniu cena baryłki wyrażona w polskich złotych wzrosła o 7 proc., dlatego też należy oczekiwać utrzymania się wzrostu cen paliw transportowych w kolejnych miesiącach.

REKLAMA

Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w kwietniu nie zmieniła się w stosunku do marca. Znaczny spadek cen (-2,7 proc.) odnotowano natomiast w przypadku gazu, co wynika z wejścia w życie decyzji prezesa URE w sprawie obniżki taryfy na to paliwo dla gospodarstw domowych. Obecnie gaz ziemny jest tańszy o 9,4 proc. niż przed rokiem.

REKLAMA

W kwietniu nieznacznie wzrosły ceny energii cieplnej – o 0,1 proc. Natomiast ceny paliw stałych dla gospodarstw domowych są o 0,5 proc. niższe niż w marcu, co przekłada się na spadek o 2,2 proc. rok do roku.

Wkład energii w spadek cen konsumpcyjnych rok do roku wyniósł w kwietniu 0,8 p.p. Pozostał on więc na poziomie z marca, pomimo wzrostu cen energii miesiąc do miesiąca. Wynika to z tego, że w kwietniu ubiegło roku również nastąpił wzrost cen energii. Bez ujemnego wkładu cen energii w kwietniu 2016 roku w Polsce, zamiast deflacji odnotowano by wzrost cen na poziomie 0,3 proc.

W całej Unii Europejskiej nastąpił wzrost cen energii średnio o 0,3 proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca. W ujęciu rocznym energia w UE potaniała jednak o 7,8 proc. Kwietniowy wzrost cen energii w Polsce był więc nieznacznie mniejszy niż średnia europejska. W skali roku natomiast ceny nośników energii w Polsce spadały w tempie porównywalnym do Wielkiej Brytanii (-5,5 proc.), ale wolniej niż w innych dużych gospodarkach UE. Największe spadki cen nośników energii w ujęciu rocznym nastąpiły w Niemczech (-8,5 proc.) i we Włoszech (-8,2 proc.). Największy wzrost cen energii w porównaniu do marca bieżącego roku nastąpił natomiast w Wielkiej Brytanii (+1,3 proc.) i w Niemczech (+1 proc.).

Publikowany przez WiseEuropa Monitor Cen Energii prezentuje najnowsze dane o zmianach cen energii dla konsumentów. Monitor bazuje na oficjalnych danych o zmianach cen poszczególnych nośników energii oraz ich przeciętnym udziale w koszyku dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Dane wykorzystane w opracowaniu Monitora pochodzą z Głównego Urzędu Statycznego i są publikowane przez Eurostat. Polska edycja Monitora jest przygotowywana przez WiseEuropa. Monitor Cen Energii jest projektem Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) i obejmuje szereg państw Unii Europejskiej. 

red. gramwzielone.pl / WiseEuropa