Parlament Europejski zagłosował za energetyką obywatelską

Parlament Europejski zagłosował za energetyką obywatelską
Unsplash

Pod koniec ubiegłego tygodnia europosłowie zagłosowali za przyjęciem regulacji ułatwiających rozwój rozproszonych, obywatelskich źródeł energii. Parlament Europejski opowiedział się za wcieleniem rekomendacji, które znalazły się w opracowanym przez Komisję Europejską raporcie pt. Delivering a New Deal for Energy Consumers.

Jak czytamy we wstępie raportu pt. Delivering a New Deal for Energy Consumers, koncepcja unii energetycznej zakłada kluczowy udział obywateli, którzy stają się głównymi beneficjentami transformacji energetycznej, korzystają z nowych technologii, dzięki którym możliwe staje się ograniczenie rachunków, a także „aktywnie uczestniczą w rynku, na którym chronieni są wrażliwi odbiorcy”.

W swoim raporcie Komisja Europejska wskazuje, że skorzystanie z transformacji energetycznej uniemożliwia odbiorcom m.in. brak odpowiednich informacji o kosztach energii i sposobach ich redukcji, brak przejrzystości w ofertach firm energetycznych, wzrost dodatkowych opłat na rachunkach, brak konkurencji, brak korzyści za aktywne uczestnictwo w rynku czy utrudnianie odbiorcom końcowym rozwoju własnych źródeł energii i autokonsumpcji.

REKLAMA

Aby umożliwić obywatelom Unii Europejskiej stanie się beneficjentami transformacji, która ma miejsce w sektorze energetycznym, Komisja Europejska zaproponowała w raporcie pt. Delivering a New Deal for Energy Consumers realizację strategii opartej na trzech filarach: 1) lepszej informacji mającej na celu redukowanie kosztów energii, 2) stworzeniu konsumentom możliwości udziału w rynku energii, 3) utrzymaniu pełnej ochrony odbiorców.

REKLAMA

Komisja Europejska postuluje m. in. wdrożenie mechanizmów elastycznego popytu (demand response) m.in. poprzez wprowadzenie elastycznej taryfy za energię, która skłaniałaby do oszczędzania energii w okresach szczytowego zapotrzebowania. W swoim raporcie KE postuluje też redukowanie rachunków za energię m.in. poprzez własną produkcję energii.

Kombinacja zdecentralizowanej generacji i magazynowania, wraz z elastycznością po stronie popytu, może umożliwić konsumentom stanie się dostawcami i zarządcami własnej energii, stanie się producentami i konsumentami, a także zmniejszanie rachunków za energię. (…) Jeśli konsumenci produkują własną energię z lokalnych systemów OZE, konsumują mniej energii z sieci. Wpłynie to na sposób kalkulowania taryf za energię. Sieciowe taryfy powinny być zaprojektowane tak, aby w sposób efektywny kosztowo i sprawiedliwy wspierały efektywność energetyczną i cele OZE, i były proste i transparentne dla konsumentów – czytamy w konkluzjach raportu.

Przyjęcie raportu KE to element prac Parlamentu Europejskiego nad założeniami unii energetycznej.

Raport pt. Delivering a New Deal for Energy Consumers (link). 

gramwzielone.pl