NFOŚiGW dokapitalizuje BOŚ Bank na 200 mln zł

NFOŚiGW dokapitalizuje BOŚ Bank na 200 mln zł
Foto. Gramwzielone.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć na podwyższenie kapitału BOŚ kwotę do 200 mln zł. Jak informuje BOŚ, deklaracja NFOŚiGW została złożona w trakcie budowania księgi popytu w ramach trwającego obecnie procesu dokapitalizowania Banku. Dodatkowo przygotowywana przez BOŚ emisja akcji serii U zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Inwestorzy maja objąć nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.

Jak informuje BOŚ Bank, dokapitalizowanie przez NFOŚiGW wymaga jeszcze uzyskania przez Fundusz wymaganych przez stosowne przepisy zgód, w tym zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw środowiska.

Fundusz zainicjował już działanie zmierzające do uzyskania wskazanych zezwoleń – poinformował Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW w przesłanej do BOŚ deklaracji.

REKLAMA

Informacja co do woli dokapitalizowania Banku Ochrony Środowiska pokrywa się z wcześniejszymi zapowiedziami naszego wiodącego właściciela, w których NFOŚiGW podkreślał, że udziela Bankowi pełnego wsparcia, zarówno w procesie dokapitalizowania Banku, jak i wdrażania nowej strategii – stwierdził Stanisław Kluza, p.o. Prezesa BOŚ. – Deklaracja NFOŚiGW wskazuje też na to, że po zamknięciu procesu dokapitalizowania w akcjonariacie BOŚ najprawdopodobniej zachowana zostanie równowaga właścicielska sprzed emisji – dodał.

REKLAMA

BOŚ informuje, że zakończenie budowania księgi popytu i ustalenie ceny emisyjnej akcji przewidywane jest na dzień 21 czerwca 2016 r., a intencją zarządu Banku Ochrony Środowiska jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co ma umożliwić Bankowi „dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju”. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru.

Bank informuje ponadto, że równolegle do procesu dokapitalizowania, trwa wdrażanie Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ na lata 2016 – 2020. Bank zapowiada w niej poprawę efektywności, wskazuje na konieczność zapewnienia tańszych, stabilnych źródeł finansowania oraz kładzie nacisk na większą aktywność w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska oraz obniżenie kosztów działalności.

 Nowa strategia – zgodnie z deklaracją NFOŚiGW – zakłada także dalszy rozwój dotychczasowej współpracy między BOŚ a NFOŚiGW, utrzymując znaczenie i kluczową rolę, jaką odgrywa BOŚ w spełnianiu misji i realizacji działań operacyjnych Funduszu w zakresie finansowania projektów proekologicznych – zapewnia w komunikacie BOŚ. 

red. gramwzielone.pl