TGE: Wzrost cen energii, zielone certyfikaty mocno w dół

TGE: Wzrost cen energii, zielone certyfikaty mocno w dół
Fot. Matty Ring, flickr cc

W ubiegłym miesiącu na Towarowej Giełdzie Energii odnotowano wzrosty na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego. Dramatycznie wygląda sytuacja na rynku zielonych certyfikatów. 

TGE podaje, że całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w maju 2016 r. wyniósł 10 069 366 MWh. Na Rynku Terminowym Towarowym w maju br. wolumen obrotu wyniósł 7 728 109 MWh, w porównaniu do 11 918 694 MWh w analogicznym okresie roku 2015. W maju 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 341 257 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 19,01 proc. Na Rynku Dnia Następnego średnioważona cena BASE wyniosła w maju br. 160,65 zł/MWh, spadając w skali miesięcznej o 0,41 zł/MWh.

REKLAMA

Świadectwa pochodzenia

Coraz gorzej wygląda sytuacja na rynku zielonych certyfikatów.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na Rynku praw majątkowych wyniósł w maju br. 6 165 080 MWh i był niższy o 15,60 proc. w skali rocznej. Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w maju br. 94,10 zł/MWh, spadając w skali miesiąca o 14,61 zł/MWh (108,71 zł/MWh w kwietniu br.).

Ceny zielonych certyfikatów na notowaniach sesyjnych lecą w dół także w czerwcu. Podczas ostatniego, wczorajszego notowania średnia cena spadła już poniżej 70 zł/MWh, osiągając poziom 69,7 zł/MWh. W notowaniach pozasesyjnych ceny też spadają, jednak są znacznie wyższe. Wczorajsza cena wyniosła w tym wypadku 131,11 zł/MWh.

W maju zawarto kolejne transakcje na Rynku Terminowym Towarowym w ramach obrotu prawami majątkowymi do zielonych certyfikatów. Wolumen transakcji wyniósł 4 000 MWh zakontraktowanych dla dostawy praw majątkowych w listopadzie 2017 r., przy średniej cenie 99,75 zł/MWh. Po raz pierwszy, w maju br. został zrealizowany kontrakt terminowy (RTT w zakresie praw majątkowych)  dla zielonych certyfikatów, zawarty 19 kwietnia 2016 r. przy cenie 111 zł/MWh i wolumenie 5 000 MWh.

REKLAMA

Gaz ziemny

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w maju 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 8 904 653 MWh, wzrastając o 58,57 proc. w skali roku. Wolumen obrotów na rynku spot gazu ziemnego wyniósł w maju br. 1 254 626 MWh, wzrastając w skali w skali rocznej o 39,21 proc. Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł 918 096 MWh, wzrastając w skali rocznej o 49,72 proc. 

Na Rynku Dnia Bieżącego wolumen obrotu osiągnął wartość 336 530 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 16,85 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 7 650 027 MWh, wzrastając w porównaniu do maja ubiegłego roku (4 714 493 MWh) o 62,27 proc. Średnioważona cena na RDNiBg w maju 2016 r. wyniosła 61,72 zł/MWh (wzrost w stosunku do kwietnia br. o 0,14 zł). W maju 2015 r. cena ta wynosiła r. 91,24 zł/MWh, co oznacza spadek ceny w skali rocznej o 29,52 zł/MWh (32,3 proc.).

Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 (GAS_BASE_Y-17) w maju 2016 r. cena średnioważona osiągnęła wartość 72,39 zł/MWh (wzrost w stosunku do kwietnia br. o 1,59 zł/MWh).

Nowi uczestnicy

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 67 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2720 członków. W maju 2016 r. przybyło 24 kolejnych.

red. gramwzielone.pl / TGE