„RZ”: kłopoty producentów zielonej energii

„RZ”: kłopoty producentów zielonej energii
Foto. Ryan McD, flickr cc

„Rzeczpospolita” porusza temat załamania się rynku zielonych certyfikatów. Ich ceny na Towarowej Giełdzie Energii spadły już poniżej 70 zł/MWh, co oznacza coraz większe kłopoty producentów energii odnawialnej.

W ostatnich tygodniach cena zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii spada systematycznie podczas notowań sesyjnych, gdzie osiągnęła w ostatni czwartek poziom poniżej 70 zł/MWh. Tymczasem jeszcze kilka lat temu utrzymywała się na poziomie powyżej 250 zł/MWh i taką wartość w swoich biznesplanach po stronie przychodów przyjęło wielu inwestorów.

Sprzedaż zielonych certyfikatów to jedno z dwóch źródeł przychodów producentów energii z OZE. Drugie to sprzedaż energii, której ceny też stały się w ostatnich latach niższe.

REKLAMA
REKLAMA

„Rzeczpospolita” w artykule poświęconemu rynkowi zielonych certyfikatów zwraca uwagę, że dla wielu inwestorów zabezpieczeniem dla kredytów stanowiących ok. 70 proc. wartości inwestycji był poziom przychodów ok. 320-380 zł/MWh, na co składała się sprzedaż energii oraz przychód ze sprzedaży zielonego certyfikatu. Tymczasem dzisiaj ta wartość jest niższa o ok. 80-130 zł/MWh. „RZ” szacuje, że taki problem dotyczy połowy z 5 GW instalacji OZE.

Problemy mogą mieć nie tylko producenci zielonej energii sprzedający certyfikaty za pośrednictwem TGE. Zakłady energetyczne, które muszą kupować certyfikaty, mogą dążyć do renegocjacji ich cen zapewnionych inwestorom w długookresowych, dwustronnych umowach. Pokazał to przykład Enei, która renegocjowała ostatnio cenę zielonych certyfikatów w umowie z jednym z operatorów farm wiatrowych.  

Link do artykułu w „Rzeczpospolitej”

gramwzielone.pl