Ustawa o OZE: zmiany w propozycji dotyczącej bilansowania międzyfazowego

Ustawa o OZE: zmiany w propozycji dotyczącej bilansowania międzyfazowego
Fot. Energa Wytwarzanie

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia sejmowej komisji procedującej projekt nowelizacji ustawy o OZE przyjęto poprawkę mającą na celu umożliwienie bilansowania międzyfazowego energii produkowanej przez prosumentów. Wczoraj posłowie zmienili brzmienie tej poprawki.

W ubiegłym tygodniu posłowie przyjęli, po aprobacie przedstawicieli Ministerstwa Energii, poprawkę mającą na celu zlikwidowanie problemu braku bilansowania między poszczególnymi fazami energii produkowanej i konsumowanej przez prosumentów. 

Brak uregulowania tej kwestii skutkował do tej pory problemami właścicieli mikroinstalacji, u których w przypadku określonej konfiguracji instalacji fotowoltaicznych z domową instalacją elektryczną nie było możliwe wykorzystanie całości produkowanej przez nich energii w momentach, w których mieli oni zapotrzebowanie odpowiadające przynajmniej ilości produkowanej w danym momencie energii.

REKLAMA

Część energii produkowanej przez niektórych prosumentów, którą mogli oni skonsumować sami, trafiała bowiem do sieci, podczas gdy jednocześnie i tak występował pobór energii z sieci. Tymczasem korzyść finansowa z oszczędności wynikającej z autokonsumpcji jest większa, i w nowym systemie upustów będzie również większa, niż korzyści wynikające z oddawania niewykorzystanej energii do sieci operatora.

REKLAMA

Problem tzw. bilansowania międzyfazowego ma rozwiązać regulacja wpisana do nowelizacji ustawy o OZE. Przyjęta podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa poprawka zakładała, że sprzedawcy zobowiązani będą dokonywać pomiaru wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci energii elektrycznej na podstawie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego, sparametryzowanego tak, aby zapis wartości wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci energii elektrycznej przez prosumenta był realizowany po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu wszystkich faz. 

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej komisji zajmującej się nowelizacją ustawy o OZE w tym zakresie przyjęto jednak zmiany dotyczące ograniczenia tego przepisu do mikroinstalacji trójfazowych. Dodano też zapis o przekazaniu danych przez operatora systemu dystrybucyjnego. 

Zgodnie z nowym brzmieniem poprawki regulującej kwestię bilansowania międzyfazowego, sprzedawca, o którym jest mowa w art. 40 ust 1a, ma dokonywać rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób, aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczana po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji. 

gramwzielone.pl