Gramwzielone.pl dołączyło do Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii

Portal Gramwzielone.pl przystąpił do Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii – mającego na celu wsparcie rozwoju polskiego rynku odnawialnych źródeł energii i kampanii edukacyjnej zwiększającej wiedzę Polaków na temat proekologicznych rozwiązań w energetyce.

Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii ma realizować trzy podstawowe cele: udzielać finansowego wsparcia wytwórcom energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększać ekologiczną świadomość społeczeństwa oraz pomagać w rozwoju całego sektora OZE.

REKLAMA

Program został uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Nabywane przez uczestników Programu gwarancje pochodzenia są wystawiane przez Urząd Regulacji Energetyki. Handel gwarancjami odbywa się na Zielonej Platformie Axpo, uruchomionej i zarządzanej przez Axpo Polska. Przystępująca do Programu firma, kupując certyfikat pochodzenia energii z polskich źródeł odnawialnych, „rezerwuje” na potrzeby szacowanego zużycia określoną w nim ilość energii z całej puli energii odnawialnej dostarczanej do sytemu przez polskich producentów.

REKLAMA

Portal Gramwzielone.pl uczestniczy w Programie od maja 2016 r. Otrzymane gwarancje pochodzenia z OZE potwierdzają wykorzystanie energii wyprodukowanej przez krajowe źródła odnawialne.  

gramwzielone.pl