Ruszają dotacje na innowacje dla firm

Ruszają dotacje na innowacje dla firm
Foto. Images of Money, flickr cc

W najbliższej edycji konkursu Demonstrator o dofinansowanie prac rozwojowych, prowadzących do powstania instalacji pilotażowej, mogą ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa. Na firmy czeka pula 500 mln złotych. W trakcie realizacji są także inne konkursy, z których będzie można uzyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji w firmach. 

Demonstrator to jeden z instrumentów wsparcia eksperymentalnych prac rozwojowych – ważnego, ale i ryzykownego etapu tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Dzięki Funduszom Europejskim firmy zwiększają szansę na powodzenie swoich projektów – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 6 lipca do 31 października 2016 r.

REKLAMA

Jednym z warunków dofinansowania projektu w programie Demonstrator jest zobowiązanie firmy do wdrożenia wyników projektu. Może polegać ono na wprowadzeniu wyników badań do własnej praktyki gospodarczej, udzieleniu licencji na ich wykorzystanie przez inną firmę lub sprzedaży praw.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wyniesie 30 mln złotych.

Do tej pory, w ramach finansowanego z programu Inteligentny Rozwój Demonstatora dotacje przyznano 22 przedsięwzięciom. Wśród nich znalazł się m.in. projekt pierwszej w Europie elektrycznej lokomotywy dla ciężkich składów towarowych.

To nie koniec programów, z których będzie można pozyskać dofinansowanie na innowacje. 

REKLAMA

W najbliższym czasie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nowy nabór na pożyczki z Programu Innowacyjna Gospodarka – Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji (FPWI). Budżet tego instrumentu to 100 mln zł. Pula pochodzi ze środków zaoszczędzonych w innych działaniach programu.

Fundusz Pożyczkowy będzie działał na mocy opublikowanego dzisiaj rozporządzenia Ministra Rozwoju z 20 maja 2016 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.

Rozporządzenie stanowi podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej w formie pożyczki i określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb jej udzielania. Jednocześnie opublikowane rozporządzenie uchyla dotychczasowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek w ramach FPWI, ze względu na wygaśnięcie niektórych unijnych podstaw prawnych.  

Kolejny program jest adresowany do innowacyjnych firm ze wschodniej Polski. Od 30 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. potrwa kolejny konkurs w działaniu 1.3 pn. Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Polska Wschodnia (POPW). 

Konkurs jest adresowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw należących do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), które obejmują swym zasięgiem nie mniej niż dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej.

MŚP mogą otrzymać wsparcie na stworzenie innowacyjnych produktów poprzez wykorzystanie własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotację z POPW mogą przeznaczyć na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, którego finałem jest wprowadzenie na rynek nowego rozwiązania. 

– Wsparcie umożliwi firmom wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnych towarów lub usług, dzięki którym staną się silniejszymi graczami na rynku – komentuje wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. – Na realizację swoich projektów mogą otrzymać nawet 7 mln zł.

red. gramwzielone.pl / Ministerstwo Rozwoju