Powstanie Centralny System Wymiany Informacji. Utworzy go pięciu OSD

Powstanie Centralny System Wymiany Informacji. Utworzy go pięciu OSD
Energa press

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez pięciu dystrybutorów energii elektrycznej. Nowy podmiot będzie zarządzać Centralnym Systemem Wymiany Informacji, króry ma umożliwić m.in. szybszą i łatwiejszą zmianę sprzedawcy prądu.

Uczestnikami koncentracji są spółki: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Tauron Dystrybucja. Wspólny przedsiębiorca będzie odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatację oraz rozwój Centralnego Systemu Wymiany Informacji – ogólnokrajowej platformy, w której uczestniczyć będą operatorzy systemu dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcy oraz podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe.

Jak komentuje UOKiK, w opinii uczestników koncentracji dzięki transakcji ujednolicony zostanie standard wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku. Stworzenie jednolitej platformy wspierane jest przez Urząd Regulacji Energetyki.

REKLAMA
REKLAMA

– Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Będzie również korzystna dla konsumentów. Ułatwi zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, m.in. dzięki szybszemu i pełniejszemu dostępowi do informacji o zużyciu energii. Pozwoli również na sprawne rozpatrywanie reklamacji – czytamy w informacji UOKiK.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

red. gramwzielone.pl / UOKiK