Zmiany w ustawie o OZE. Zapraszamy na szkolenie nt. nowych zasad wsparcia

Zmiany w ustawie o OZE. Zapraszamy na szkolenie nt. nowych zasad wsparcia
Fot. Siemens

Już 1 lipca br. ma wejść w życie nowy system wsparcia dla producentów zielonej energii, zapisany w znowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii. Temu zagadnieniu poświęcone będzie szkolenie pt. Systemy wsparcia źródeł odnawialnych  kierunki planowanych zmian prawa, które odbędzie się w Warszawie w dniu 11 sierpnia 2016 r. i które poprowadzi czołowy ekspert ds. prawa energetycznego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki i autor poświęconych temu zagadnieniu kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Szkolenie: Systemy wsparcia źródeł odnawialnych – kierunki planowanych zmian prawa.

Termin: 11 sierpnia 2016 r. (zmieniony termin)

REKLAMA

Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123 a, budynek Millenium Plaza, Warszawa

Najważniejsze zagadnienia: 

 • Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji;
 • Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o OZE – Druk sejmowy 476;
 • Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu,
 • Prosument – nowe podejście;
 • Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo itd.;
 • Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym;
 • Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, podmioty korzystające, długość wsparcia, obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej – sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, nowe zasady określenia poziomu obowiązku, jednostki modernizowane itd.;
 • Aukcje i energia elektryczna fizyczna: procedura prekwalifikacji, „ceny referencyjne”, „stare”, zmodernizowane i nowe instalacje – jako uczestnicy aukcji, zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne – ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji itd.;
 • Nowe podmioty w systemie wsparcia: Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje, Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń – zasady i funkcje działania; Płatnik opłaty OZE – nowe podejście itd.;
 • Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia; zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji, zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji, koszty bilansowania handlowego, nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi, okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia itd;

Sylwetka prelegenta

REKLAMA

Dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Koszt uczestnictwa

 • 1290 zł netto + 23% VAT – przy zgłoszeniach wysłanych do 20 czerwca,
 • 1490 zł netto + 23% VAT – przy zgłoszeniach wysłanych po 20 czerwca,

5% rabatu od powyższych cen dla czytelników portalu Gramwzielone.pl przy wysłaniu zgłoszenia na adres: biuro@gramwzielone.pl

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora (link)

Formularz rejestracyjny należy pobrać pod tym linkiem, wydrukować, wypełnić i przesłać skan na adres e-mail: biuro@gramwzielone.pl

artykuł sponsorowany