23 czerwca Ustawy o efektywności energetycznej Białe certyfikaty – aktualne i nowe „rozdanie”

Ustawy o efektywności energetycznej

Białe certyfikaty – aktualne i nowe „rozdanie”

23 czerwca 2016 r., Warszawa
GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A

REKLAMA

 

Prowadzący: ekspert ds. prawa energetycznego

9.00-09.10  Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r.

9.10-11.00

Ustawy o efektywności energetycznej maj 2016 r. – najistotniejsze zmiany
w stosunku do aktualnego systemu wsparcia:  

 • zakres przedmiotowy stosowania ustawy
 • nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – bark przetargu!
 • nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej,
 • nowe zasady rozliczenia obowiązku – realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak?
 • rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować, 
 • wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy,
 • odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku,
 • audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja,
 • okres przejściowy – co i kiedy wygasa – jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek.

 

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.15  Projekt ustawy o efektywności energetycznej – cd.

12.55-13.15 Przetarg efektywnościowy – prawo i spostrzeżenia praktyczne:

REKLAMA

 • czy to już ostatni przetarg,
 • zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania
  i przeprowadzenia przetargu,
 • wymagane dokumenty,
 • zakres wypełnienia deklaracji przetargowej,
 • zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu.
 • z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”,
 • ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce,
 • audytor efektywności energetycznej 
 • Najczęstsze możliwe  uchybienia, w szczególności:
  • błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej,
  • opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania,
  • zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii,
  • brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu  i innych dokumentach,
  • inne najczęstsze popełniane uchybienia.

13.15.14.00 Lunch

14.00-14.45 Zasady „przyznawania” białych certyfikatów:

 • warunki uzyskania białego certyfikatu,
 • ile można uzyskać,
 • wartość białego certyfikatu
 • „rodzaje” białych certyfikatów,
 • wzór wniosku o białe certyfikaty,
 • prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów,
 • obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi
 • białe certyfikaty a nowy system.

15.45 – 15.30 Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów:

 • podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów,
 • zakres przedmiotowy obowiązku,
 • opłata zastępcza,
 • zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz,
 • ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności,
 • dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetycznej”.

15.40-16.00 Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych:

 • za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione,
 • za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane.

 

* DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM

 

Prowadzący: doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

23 czerwca br Warszawa

790 PLN + VAT/osoba

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl