Rząd w końcu zabierze się za najbardziej trujące piece na węgiel?

Rząd w końcu zabierze się za najbardziej trujące piece na węgiel?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Propozycje rządu zakładają wprowadzenie zakazu sprzedaży najbardziej trujących pieców na węgiel, a także ograniczenie handlu węglem najgorszej jakości. Przygotowaniem nowych regulacji zajmują się resorty infrastruktury i rozwoju.

Jak wynika z informacji podanych przez portal Wyborcza.biz, obecnie aż 70 proc. pieców stosowanych w polskich domach charakteryzuje się emisyjnością na poziomie nawet 600 mg pyłów na 1 m3 zanieczyszczeń. Tymczasem w Niemczech czy Austrii dopuszczalna jest sprzedaż pieców, w przypadku których maksymalna emisja wynosi 20 mg.

Opracowywane przez rząd nowe standardy dotyczące emisji z pieców węglowych miałyby wejść w życie już w przyszłym roku.

REKLAMA

Przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju ograniczenia mają dotyczyć wszystkich kotłów na paliwa stałe o mocy do 1 MW, a więc stosowanych nie tylko w domach, ale także np. w budynkach użyteczności publicznej. Do użytku mają być dopuszczone tylko piece automatyczne, co dodatkowo ma ograniczyć możliwość spalania paliw gorszej jakości czy śmieci.

REKLAMA

Ministerstwo Energii ma natomiast opracować regulacje zmierzające do wyłączenia możliwości spalania najbardziej szkodliwych odpadów węglowych. 

Wyborcza.biz przypomina, że o wprowadzenie norm w zakresie emisyjności z domowych pieców węglowych Najwyższa Izba Kontroli apelowała już 10 lat temu. – W 2014 r. próby przyjęcia norm podjął rząd PO-PSL. Propozycje wywołały protest kopalni Bogdanka i Tauronu. Rząd ugiął się pod naciskami górników – czytamy w serwisie Wyborcza.biz.

Link do całego artykułu

red. gramwzielone.pl