IRENA: najbardziej spadną koszty energii z fotowoltaiki

IRENA: najbardziej spadną koszty energii z fotowoltaiki
Fot. Risen Energy

Międynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency IRENA) opublikowała raport, w którym prognozuje w ciągu 10 najbliższych lat znaczące obniżenie kosztów produkcji energii z farm wiatrowych i fotowoltaiki.

Zdaniem IRENA, do 2025 r. przeciętne koszty produkcji energii spadną o 26 proc. w przypadku lądowej energetyki wiatrowej, o 35 proc. w przypadku energetyki wiatrowej na morzu, o 43 proc. w przypadku energetyki słonecznej typu CSP, a nawet do 59 proc. w przypadku fotowoltaiki.

IRENA szacuje, że w przypadku lądowych farm wiatrowych i fotowoltaiki średnia cena wytwarzania energii z wykorzystaniem tych technologii w ujęciu globalnym za 10 lat spadnie do około 0,05 – 0,06 USD/kWh.

REKLAMA

Już teraz ceny za energię z PV na podobnym poziomie są osiągane w aukcjach dla farm fotowoltaicznych organizowanych przez kraje charakteryzujące się relatywnie dobrym nasłonecznieniem, a takiemu poziomowi cen sprzyja dostęp do coraz tańszego finansowania, które banki są skłonne oferować inwestorom realizującym projekty w PV.

REKLAMA

W raporcie pt. The Power to Change: Solar and Wind Cost Reduction Potential to 2025 IRENA zaznacza, że rzeczywiste tempo spadku kosztów generacji wiatrowej i słonecznej będzie zależeć od odpowiednich ram prawnych, które determinują rozwój OZE.

W ostatnich latach już doświadczyliśmy dramatycznego spadku koszów energii słonecznej i wiatrowej (…) Mając na uwadze, że słońce i wiatr już teraz są najtańszymi źródłami energii w wielu miejscach na świecie, dalsza redukcja kosztów rozszerzy ten trend i umocni modele biznesowe zmierzające do odejścia od paliw kopalnych i przejścia na źródła odnawialne – komentuje Adnan Z. Amin, dyrektor generalny organizacji mającej siedzibę w Abu Dhabi. 

Link do raportu IRENA The Power to Change: Solar and Wind Cost Reduction Potential

gramwzielone.pl