Elektrownie Next tworzą pierwszą wirtualną elektrownię w Polsce

Elektrownie Next tworzą pierwszą wirtualną elektrownię w Polsce
Jochen Schwill (od lewej), założyciel i prezes Next Kraftwerke, z Arturem Łagodzińskim (od prawej), szefem warszawskiego biura Elektrownie Next.

W wirtualnej elektrowni Next Pool firma Elektrownie Next łączy w sieć instalacje odnawialnych źródeł energii celem możliwie efektywnej i zyskownej sprzedaży produkowanej przez nie energii elektrycznej.

Wraz z wchodzącą w życie, prawdopodobnie w dniu 1 lipca 2016 r., nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii rząd dokonuje zwrotu w rozbudowie OZE w Polsce. W przyszłości wysokość dotacji do instalacji OZE nie będzie wyznaczana na podstawie sprzedaży zielonych certyfikatów, ale poprzez aukcję obejmującą moce instalacji OZE. W ten sposób dokonywane będzie dopasowanie w zakresie sprzedaży wyprodukowanej zielonej energii: w miejsce ceny regulowanej właściciele nowych instalacji otrzymają przeciętną miesięczną cenę giełdową wraz z płatnością wyrównującą do wysokości zwycięskiej oferty aukcyjnej. Również właściciele istniejących instalacji mogą przejść do nowego systemu wsparcia poprzez odrębną aukcję. W przyszłości jednak właściciele instalacji na własną rękę muszą zająć się sprzedażą swojej energii na giełdzie.

Next Kraftwerke jako koncesjonowany i notowany na polskiej giełdzie energii TGE sprzedawca energii elektrycznej przejmie wraz z nowo utworzoną spółką Elektrownie Next sprzedaż energii elektrycznej z polskich instalacji OZE poprzez elektrownię wirtualną Next Pool. W elektrowni wirtualnej firma sprzęgnie w sieć różne nośniki energii jak instalacje biogazu, wodne, fotowoltaiczne czy wiatrowe, aby w grupie zapewnić precyzyjną prognozę i sprzedaż wyprodukowanej w instalacjach zielonej energii. W szczególności w dobrze regulowanych instalacjach jak np. biogazownie lub elektrownie wodne, inteligentne sterowanie w ramach elektrowni wirtualnej umożliwia przebicie przeciętnej miesięcznej ceny giełdowej i tym samym uzyskanie kwot przewyższających zwycięską ofertę na aukcji.

REKLAMA

Elektrownie Next to spółka-córka należąca w 100 proc. do niemieckiej firmy Next Kraftwerke GmbH, która obecnie łączy w sieć już ponad 3000 rozproszonych instalacji OZE w Niemczech i innych krajach Europy Środkowej. Jochen Schwill, założyciel i prezes zarządu Next Kraftwerke GmbH z siedzibą w Kolonii, w utworzeniu polskiej spółki-córki widzi krok ku trwałej europejskiej integracji rynkowej OZE: „Dla systemu sterowania naszej elektrowni wirtualnej nie tylko nie ma znaczenia fakt, czy instalacja wytwarza energię elektryczną z wody czy biogazu, bez znaczenia jest również to, czy instalacja ta znajduje się w Niemczech, Francji czy Polsce. Większe znaczenie mają krajowe i międzynarodowe reguły rynkowe oraz ustawy. Wraz z nowelizacją polskiej ustawy o OZE podjęliśmy odpowiednio wcześnie decyzję, aby zaoferować naszą technologię wraz z usługami sprzedaży energii również na polskim rynku. Dlatego też już pod koniec 2015 roku pracownicy naszej polskiej spółki-córki Elektrownie Next w Warszawie pracowali nad naszym wejściem na rynek„.

Dyrektor warszawskiego biura spółki Elektrownie Next, Pan Artur Łagodziński, uzupełnia: „Dzięki notowaniu na polskiej giełdzie energii możemy już teraz realizować pierwsze transakcje energetyczne dla naszych klientów. Poprzez połączenie z systemem sterowania Next Kraftwerke i współpracę z kolegami z działu handlowego w Kolonii możemy w umowach zagwarantować naszym klientom wysokość przeciętnego miesięcznego wskaźnika giełdowego TGE Base. W ten sposób możemy również w odróżnieniu od tradycyjnych oferentów utrzymać na niskim poziomie koszty sprzedaży, którymi obciążamy naszych klientów. Jestem optymistą w kwestii tego, że nowy model sprzedaży szybko pokaże swoją przewagę, ponieważ zapewnia on większe bezpieczeństwo planowania dla właściciela instalacji. Dotychczasowa sprzedaż za pomocą zielonych certyfikatów obarczona była tą wadą, że ich ceny w minionych latach ulegały dużym wahaniom. Z kolei w naszym modelu sprzedaży właściciel instalacji wie już dzisiaj, jakie dochody osiągnie w najbliższych latach.”

Kontakt

Next Kraftwerke GmbH

Lichtstr. 43g

50825 Köln, Niemcy

Jan Aengenvoort

Telefon: +49 221 820085855

E-Mail: aengenvoort[at]next-kraftwerke.de

REKLAMA

www.next-kraftwerke.de

Elektrownie Next

Ul. Piękna 24/26A

00-549 Warszawa, Polska

Artur Lagodzinski

Telefon: 0048 604 782 556

E-Mail: lagodzinski[at]elektrownie-next.pl

www.elektrownie-next.pl

O Next Krafterke

Next Kraftwerke utworzono w roku 2009 i łączą one w sieć rozproszonych producentów i odbiorców energii elektrycznej w ramach elektrowni wirtualnej Next Pool, która obejmuje obecnie ponad 3000 instalacji o mocy 2000 MW. Firma działa na terenie Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Holandii a teraz także w Polsce.

artykuł sponsorowany