Drugi stopień na Wiśle bliżej realizacji

Drugi stopień na Wiśle bliżej realizacji
Wizualizacja stopnia wodnego w Siarzewie. Fot. Energa

Prezes Energi Dariusz Kaśków zapewnił, że budowa drugiego stopnia na Wiśle, który ma powstać na wysokości Siarzewa, może rozpocząć się na przełomie 2018 i 2019 r. W rozpoczęciu budowy ma pomóc otrzymany wczoraj przez Energę certyfikat EMAS.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to promowany przez Komisję Europejską, funkcjonujący od 20 lat system certyfikacji środowiskowej. Ministerstwo Środowiska informuje, że pod względem liczby rejestracji w EMAS nasz kraj zajmuje 6. miejsce w Unii Europejskiej, a rejestracja Energi jest największą w historii EMAS w Polsce oraz jedną z największych w Europie.

Energa jako pierwsza organizacja typu holdingowego w Polsce wdrożyła EMAS na tak dużą skalę, w sposób zarządzany kaskadowo – od centrali (Energa SA) poprzez segmenty (wytwarzanie, dystrybucja i obrót), aż do poziomu poszczególnych podmiotów gospodarczych (spółek, oddziałów). EMAS objął swoim zakresem 159 obiektów Energi na terenie 8 województw.

REKLAMA

Jak zapewnił prezes Energi Dariusz Kaśków, zdobycie certyfikatu EMAS powinno pomóc w realizacji drugiego progu na Wiśle. Jego budowa zdaniem prezesa Energi może ruszyć na przełomie 2018 i 2019 r. 

Realizacja tej inwestycji stanęła pod znakiem zapytania w ubiegłym roku, gdy negatywną decyzję dotyczącą budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W odmowie wydania decyzji środowiskowej dla projektu o nazwie Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych RDOŚ w Bydgoszczy wskazywał – na jego zdaniem – potencjalnie negatywny wpływ na obszary objęte programem Natura 2000 czy niespełnienie wymogów określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, a także w ustawie Prawo wodne.

REKLAMA

Energa odwołała się od tej decyzji. W oświadczeniu wysłanym do Gramwzielone.pl po otrzymaniu niekorzystnej decyzji RDOŚ rzecznik Energi Beata Ostrowska informowała: – W naszej ocenie złożona dokumentacja środowiskowa i formalno-prawna gwarantowała pełną zgodność inwestycji z wymogami prawa polskiego i unijnego. Tym bardziej, że powstała na bazie gruntownej i kompleksowej  inwentaryzacji przyrodniczej i zakładała niespotykaną dotąd na tak wielką skalę rekompensatę środowiskową. Projekt wypełnia też nadrzędny cel publiczny,  jakim jest ochrona przeciwpowodziowa regionu Pomorza i Kujaw, który od lat zmaga się z tym problemem.

Negatywną decyzję RDOŚ w Bydgoszczy uchylił jednak Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, co umożliwia dalszą realizację projektu.  

Przy stopniu w Siarzewie Energa planuje budowę elektrowni wodnej o mocy około 80 MW. Prognozowana wartość produkcji energii to 300 – 450 GWh, przy czym ilość wytworzonej energii zależałaby od występujących w danym roku opadów. W latach suchych, jak rok 2015, przepływy Wisły są znacznie poniżej średnich, zatem produkcja energii byłaby mniejsza. Koszt całej inwestycji Energa szacuje na 3,5 mld zł, z czego koszt części energetycznej wyniósłby ok. 25 proc. tej sumy.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej złożył jako pełnomocnik prezydenta Włocławka dyrektor projektu „Wisła” Janusz Granatowicz. – Największą korzyścią z budowy nowego stopnia w Siarzewie jest zapewnienie trwałego bezpieczeństwa zapory we Włocławku. Obecne ryzyko braku stabilności zapory, a co za tym idzie, zagrożenie dla doliny Dolnej Wisły, wynika z obniżenia poziomu wody dolnej poniżej wartości przewidzianych w projekcie. Trzeba podkreślić, że zakończony remont stopnia we Włocławku tego stanu nie zmienia. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Włocławka, konieczne jest podparcie go cofką stopnia zlokalizowanego niżej. Jest to jedyny sposób, który docelowo rozwiąże ten problem. Budowa stopnia piętrzącego oznacza powstanie różnicy poziomów, którą należy wykorzystać do produkcji prądu – informował w wywiadzie dla portalu Gramwzielone.pl Janusz Granatowicz.

Więcej na ten temat w wywiadzie z dyrektorem projektu Wisła Januszem Granatowiczem na Gramwzielone.pl: Kaskada na Wiśle – spektakularny plan dla polskiej energetyki i gospodarki

gramwzielone.pl