Pierwsza polska farma PV na wysypisku wyprodukowała ponad 1 GWh energii

Pierwsza polska farma PV na wysypisku wyprodukowała ponad  1 GWh energii
Farma fotowoltaiczna w Ustroniu Morskim / materiał inwestora

Pierwsza w Polsce farma solarna wybudowana na nieczynnym wysypisku śmieci, zlokalizowana w Ustroniu Morskim, wyprodukowała w ciągu roku ponad 1 mln kWh. Ten przykład pokazuje samorządom, jak skutecznie zagospodarowywać dawne wysypiska, miejsca po oczyszczalniach ścieków i tereny poprzemysłowe.

Ustronie Morskie jest pionierem tego rozwiązania w Polsce. Rok temu gmina zdecydowała się na zagospodarowanie nieużywanych terenów wykorzystując fotowoltaikę. Dzięki temu na terenie 2 hektarów powstała jedna z największych w naszym kraju farm fotowoltaicznych. 

Budowa farmy fotowoltaicznej w Ustroniu Morskim została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 2,64 mln zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 7,58 mln zł, z czego 2,58 mln zł przeznaczono na rekultywację terenu.

REKLAMA

Farma fotowoltaiczna przynosi korzyści nie tylko dla środowiska, ale i bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo, przemyślana inwestycja pomoże zagospodarować teren, który w innym przypadku byłby pozostawiony bez użytku. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że inwestycję można współfinansować ze środków unijnych – mówi Sławomir Reszke, prezes firmy Opeus Energia, która odpowiadała za realizację farmy fotowoltaicznej w Ustroniu Morskim.

REKLAMA

Instalacja o mocy 1 MW bardzo szybko przyniosła gminie wymierne oszczędności. Wydatki na prąd spadły o kilkadziesiąt procent. System PV o mocy zbliżonej do instalacji uruchomionej w Ustroniu Morskim umożliwia np. zasilenie w prąd około 200 gospodarstw jednorodzinnych.

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego szuka sposobów na wykorzystanie nieużywanych przestrzeni dawnych składowisk odpadów. Stanowi to duże wyzwanie, gdyż prawo nie pozwala na budowę obiektów budowlanych na tych terenach w okresie 50 lat od rekultywacji wysypiska.

Jak pokazuje przykład Ustronia Morskiego jednym z rozwiązań jest budowa instalacji solarnej, która jest jedynie posadowiona na gruncie, a nie z nim związana, dzięki czemu nie jest traktowana jako obiekt budowlany.

red. gramwzielone.pl