Szkolenie: System wsparcia producentów zielonej energii po nowelizacji ustawy o OZE

Szkolenie: System wsparcia producentów zielonej energii po nowelizacji ustawy o OZE
Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego

Już 1 lipca br. powinien wejść w życie nowy system wsparcia dla OZE, który otworzy nowe szanse biznesowe dla inwestorów w sektorze odnawialnych źródeł energii. Zapraszamy na szkolenia poświęcone nowym zasadom rozliczeń producentów zielonej energii. 

Zapraszamy na szkolenia: 

AUKCJE OZE (warsztaty komputerowe); 6 lipca, Warszawa; 

REKLAMA

 NOWELA USTAWY o OZE; 7 lipca 2016, Warszawa;

 NOWELA USTAWY o OZE; 14 lipca 2016, Katowice.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii po noweli;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE czerwiec 2016 r. Druk sejmowy 476;
 • Rozporządzenia wykonawcze:
  • Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania. Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia.
  • Podmioty korzystające.
  • Długość wsparcia.
  • Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej – sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku.
 • Nowe zasady określenia poziomu obowiązku nowy rodzaj świadectw pochodzenia:
  • Aukcje i energia elektryczna fizyczna:
   • Procedura prekwalifikacji.
   • „Ceny referencyjne”.
   • „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty – jako uczestnicy aukcji.
   • Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji.
   • Obligatoryjna aukcja uzupełniająca.
   • Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji.
   • Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji.
   • „Okres funkcjonowania wsparcia”.
  • Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje.
  • Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń – zasady i  funkcje działania.
  • Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia.
  • Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE.
  • Płatnik opłaty OZE – nowe podejście.
 • Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego. 

Podczas warsztatów komputerowych zostaną także przybliżone zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE, tj. w szczególności dotyczące zmian w koszykach systemu aukcyjnego, wprowadzenia nowych definicji klastra energii, spółdzielni energetycznej, czy hybrydowej instalacji OZE. Omówione zostaną także nowe warunki przystąpienia do aukcji i sposób rozstrzygania samej aukcji.

REKLAMA

W ramach warsztatu otrzymacie Państwo:

 • możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu
  do aukcji dla istniejących instalacji OZE;
 • możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia
  o dopuszczeniu do udziału w aukcji
  m.in.:

– instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej;

– instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej;

– instalacji OZE – elektrowni wodnej;

– instalacji OZE – elektrowni wiatrowej;

 • możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji;
 • możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych;
 • możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

artykuł sponsorowany