Projekty związane z OZE na polskiej liście do Planu Junckera

Projekty związane z OZE na polskiej liście do Planu Junckera
Fot. Martin Pettitt, flickr cc

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło dzisiaj listę projektów inwestycyjnych przewidzianych przez rząd do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, które będą realizowane w ramach tzw. Planu Junckera. Na liście znajdziemy projekty związane pośrednio lub bezpośrednio z odnawialnymi źródłami energii.

Lista powstała w wyniku konsultacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, które jest koordynatorem wsparcia EFIS w Polsce, a pozostałymi resortami. Została przygotowana po to, by zidentyfikować i skoordynować rządowe inwestycje, mające potencjał do uzyskania wsparcia z funduszu.

Plan Junckera to jedno z narzędzi, które chcemy wykorzystać do realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z celów rządowego planu jest podniesienie poziomu inwestycji w Polsce – komentuje wicepremier i szef resortu rozwoju Mateusz Morawiecki.

REKLAMA

Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że lista składa się z projektów, które „wyszły ze stadium pomysłu, toczą się wokół nich prace przygotowawcze i możliwe jest określenie horyzontu czasowego, w jakim beneficjenci będą ubiegać się o wsparcie”.

Wicepremier Morawiecki podkreśla, że projekty, które znalazły się na liście, mają być spójne z rządowymi dokumentami strategicznymi.

W ramach EFIS nie ma tzw. kopert narodowych, co oznacza, że polskie projekty konkurują z przedsięwzięciami z innych krajów. Wsparcie ma być dostępne do lipca 2019 roku, ale środki mogą wyczerpać się wcześniej. O pomocy EBI decyduje więc dobre przygotowanie inwestycji i czas.

Na liście znajduje się 47 projektów o wartości blisko 81 mld zł. Dwie rządowe inwestycje – Tauronu i Przewozów Regionalnych – o wartości ponad 2,1 mld zł, są już w ocenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Najliczniejszą grupą projektów są przedsięwzięcia z sektora energetycznego (22 projekty do złożenia i 1 złożony).

Wśród nich znajdziemy projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Bezpośrednio realizacji potencjału OZE dotyczy projekt PGE zakładający budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy maks. 1050 MW. Ten projekt ma bazować na pozwoleniu wydanym PGE już w roku 2012. Koszt  inwestycji szacuje się na 13 mld złotych, a przewidywany termin złożenia projektu do oceny EBI to ostatni kwartał przyszłego roku.

Na polskiej liście do Planu Junckera znajdziemy też projekt budowy drugiego stopnia na Wiśle poniżej Włocławka, którego elementem ma być budowa elektrowni wodnej o mocy 80 MW. Ten projekt ma być I etapem wielkiego programu inwestycyjnego pn. Budowa kaskady odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska, którego celem jest budowa drogi wodnej w co najmniej IV klasie żeglowności na odcinku ok. 416 km. Wartość projektu zakładającego budowę II stopnia na Wiśle szacuje się na 3,5 mld zł.

REKLAMA

W ramach Planu Junckera swoje inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców i jednostek wytwarzania OZE czy modernizacji linii Sn i nN chce sfinansować Tauron Dystrybucja (wartość projektu to 1,681 mld zł), a także Energa Operator (dwa projekty na 264,6 mln zł i 491,7 mln zł) oraz Enea Operator (100 mln zł)

PGE Dystrybucja złożyła projekt o wartości 250 mln zł, którego celem jest budowa i modernizacja sieci w celu przyłączania nowych jednostek OZE, a także projekt o wartości 740 mln zł, który ma na celu rozwój sieci dystrybucyjnych z wykorzystaniem funkcjonalności inteligentnych sieci (Smart Grid) oraz rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, działających na niskich i średnich poziomach napięcia.

Trzy ciekawe projekty związane z czystymi technologiami na polskiej liście do Planu Junckera to przedsięwzięcia, które chce zrealizować PKN Orlen. 

Jedna ze spółek z grupy Orlen chce sfinansować dzięki Planowi Junckera warty 195 mln zł projekt instalacji do produkcji bioetanolu 2G o wydajności 25 kta.

Drugi z projektów PKN Orlen zakłada budowę magazynu energii w dużej skali w technologii sprężonego lub skroplonego powietrza. Wartość projektu to 350 mln zł.

Na liście znajdziemy też projekt PKN Orlen, którego celem jest wybudowanie instalacji do produkcji ogniw litowo-jonowych. Wartość projektu to 300 mln zł, a przewidywany termin złożenia projektu do oceny EBI to jednak dopiero ostatni kwartał 2019 roku.

Jak informuje Ministerstwo Energii, ostateczna decyzja o finasowaniu w ramach EFIS będzie podejmowana po analizie warunków finansowania określonych indywidualnie przez Europejski Bank Inwestycyjny, z uwzględnieniem dążenia do optymalizacji struktury finansowania danego projektu. Przedstawiona przez MR lista ma podlegać bieżącej aktualizacji.

Wsparcie EBI ma charakter zwrotny. Ostateczne decyzje o jego wykorzystaniu dla poszczególnych projektów mają zapadać po otrzymaniu konkretnej oferty ze strony banku, z uwzględnieniem celu, jakim jest zapewnienie najbardziej optymalnej struktury finansowania danej inwestycji.

gramwzielone.pl