Powstanie klaster energetyczny Zielone Podhale

Powstanie klaster energetyczny Zielone Podhale
Fot. Siemens

W tym tygodniu podpisano list intencyjny zakładający powołanie klastra energetycznego pn. Zielone Podhale. Celem klastra będzie wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych.

W inicjatywę zaangażowały się samorządy z Podhala, w tym powiaty nowotarski i tatrzański, a także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która będzie pełnić funkcję koordynatora klastra.

W planach klastra Zielone Podhale jest wdrożenie rozwiązań z zakresu wirtualnej elektrowni, mikrosieci czy elektrycznego transportu. Inwestycje mają wesprzeć środki unijne, które ma pozyskać klaster Zielone Podhale.

REKLAMA

Wprowadzenie takich rozwiązań ma służyć optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

W uroczystości podpisania listu intencyjnego ws. powołania klastra Zielone Podhale udział wziął m.in. wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Nowe możliwości rozwoju lokalnych kooperatyw energetycznych – spółdzielni i klastrów energetycznych – otwiera przyjęta w dniu 10 czerwca br. nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Nowelizacja, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca br., wprowadza m.in. dla takich podmiotów osobny koszyk w systemie aukcyjnym, co może zapewnić klastrom, które otrzymają wsparcie w aukcji, gwarancję sprzedaży energii po stałej, zaoferowanej w aukcji cenie. Klastry mają jednak produkować energię przede wszystkim na własne potrzeby ich członków.

Jak wielokrotnie zapewniało Ministerstwo Energii, w przyszłym roku mają ruszyć pierwsze pilotażowe klastry energii, a regulacje dla takich podmiotów będą jeszcze doprecyzowane w kolejnych nowelizacjach ustawy o OZE, których przygotowanie już zapowiedziało ME.

gramwzielone.pl