Dotacje na Śląsku m.in. na kolektory, pompy ciepła czy termomodrnizację

Dotacje na Śląsku m.in. na kolektory, pompy ciepła czy termomodrnizację
Fot. Wagner Solar

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformował o uruchomieniu nowego programu, którego celem będzie udostępnienie dotacji dla osób fizycznych na walkę z tzw. niską emisją, będącą problemem wielu śląskich miast.

W uruchamianym programie o nazwie Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych. Przewiduje się dotację w wysokości 25 proc. w przypadku modernizacji źródeł ciepła, a także 15 proc. w pozostałych przypadkach.

REKLAMA

Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć w przypadku następujących inwestycji:

  • Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 lub kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012 – 4 5000 zł
  • Kocioł gazowy lub kocioł olejowy – 3 000 zł
  • Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej – 2 000 zł
  • Powietrzna pompa ciepła – 7 500 zł
  • Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) – 12 500 zł
  • Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark” – 2 250 zł
  • Docieplenie ścian – 3 750 zł
  • Docieplenie stropodachów i dachów – 2 250 zł
  • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych – 3 000 zł
  • Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania – 3 000 zł

W przypadku jednorodzinnych budynków mieszkalnych dofinansowanie można uzyskać w przypadku inwestycji w budynkach, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r. 

REKLAMA

Na przygotowanie wniosków zainteresowani mieszkańcy Śląska mają jednak niewiele czasu. Informacja o nowej ofercie pojawiła się na stronie WFOŚiGW w Katowicach w dniu 24 czerwca, tymczasem nabór wniosków zostanie przeprowadzony już w dniach 11 – 22 lipca 2016 r. Wnioski można składać w siedzibie katowickiego Funduszu. W celu wsparcia  w przygotowaniu wniosków Fundusz uruchamia dzisiaj w swojej siedzibie specjalny punkt konsultacyjny.

Przy okazji tej informacji śląski WFOŚiGW przypomina, że w latach 2002-2015 dofinansował inwestycje realizowane w 79 gminach województwa śląskiego, dzięki którym zmodernizowano ponad 17 tysięcy kotłowni oraz zabudowano ponad 5,3 tysiąca instalacji solarnych. Koszt tych inwestycji sięgnął około 350 mln zł, a udzielone dofinansowanie wyniosło prawie 192 mln zł.

Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. 

Środki WFOŚiGW przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie pożyczki stanowi ok. 50-70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji – komentuje Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

gramwzielone.pl