71 mln zł na poprawę jakości powietrza w Małopolsce

71 mln zł na poprawę jakości powietrza w Małopolsce
Inauguracja projektu LIFE na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Fot. UMWM

Rusza projekt zintegrowany LIFE, który ma pomóc w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Małopolsce. Dotacja Komisji Europejskiej wyniesie aż ok. 42 mln zł. Co więcej w porównaniu z pierwszymi założeniami projektu województwa małopolskiegow działania włączyli się nowi partnerzy, w tym m.in. województwo śląskie.

Wszyscy pamiętamy nasze obawy, kiedy po okresie optymizmu związanego z przyznaniem dofinansowania z Komisji Europejskiej, pod znakiem zapytania stała dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Paradoksalnie ta sytuacja spowodowała, że projekt LIFE zyskał większy rozgłos. W Małopolsce zainteresowanie nim wzrosło dwukrotnie, a ostatnio, jako 57 partner dołączyło województwo śląskie. Cieszy nas to tym bardziej, dlatego że ze Śląskiem łączą nas szczególne relacje partnerskie – komentuje marszałek woj. małopolskiego Jacek Krupa.

Kilka miesięcy temu realizacja programu stanęła pod znakiem zapytania wobec decyzji NFOŚiGW, który miał uczestniczyć we wspófinansowaniu tego programu. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierz Kujda komentował, że NFOŚiGW może uczestniczyć w finansowaniu programu LIFE – ale nie jak dotychczas w formie dotacji, tylko preferencyjnych pożyczek. Więcej na ten temat w artykule: NFOŚiGW komentuje cofnięcie dotacji dla Małopolski.

REKLAMA

Najważniejszymi założeniami projektu LIFE jest utworzenie sieci eko-doradców w małopolskich gminach, którzy będą wspierać wdrażanie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania. Dodatkowo będzie funkcjonowało Centrum  Kompetencji, z którego będą mogły korzystać wszystkie samorządy lokalne – znajdą tam fachową bazę wiedzy i szkolenia. Planuje się również utworzenie międzyregionalnej bazy źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

Obecnie w projekt LIFE jest zaangażowane 56 małopolskich gmin i 6 partnerów, w tym czeskie ministerstwo środowiska, Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Krakowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE), Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii (ESCO), The Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). 

REKLAMA

W obowiązującym wariancie wzrósł wkład własny wszystkich partnerów. W sumie wartość całego projektu LIFE wyniesie ok. 17 mln euro (71 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł.

Projekt zintegrowany LIFE, którego koordynatorem jest Województwo Małopolskie, został wcześniej uznany przez Komisję Europejską za najlepszy z 39 projektów z całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego KE miała zdecydować o przyznaniu tak wysokiej dotacji.

Chciałbym, żeby ten projekt służył jako wzór dla innych regionów nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że ten projekt zakończy się wielkim sukcesem, czego serdecznie życzymy – mówił dyrektor ds. środowiska Christian Strasser, który w Komisji Europejskiej odpowiada za projekt LIFE.

Projekt ma być realizowany do 2023 r.

gramwzielone.pl