Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Tydzień po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy o OZE w parlamencie dzisiaj podpis pod nią złożył prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy dla producentów energii ze źródeł odnawialnej wejdą w życie jeszcze w tym tygodniu.

Przygotowana przez Ministerstwo Energii, ale zgłoszona do parlamentu jako projekt poselski, noweliazcja ustawy o OZE była procedowana w ekspresowym tempie. Zgłoszenie projektu jako poselski umożliwiło pominięcie etapu konsultacji międzyresortowych czy społecznych, które towarzyszyłyby rządowemu projektowi ustawy.

W Sejmie projektem nowelizacji ustawy o OZE zajęła się Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa, której na przeprowadzenie prac nad tą nowelizacją wystarczyło zaledwie kilka posiedzeń – mimo, że do projektu tylko jego autorzy zgłosili kilkadziesiąt poprawek. Komisja głosami posłów PiS nie zgodziła się także na przeprowadzenie – o co wnioskowali posłowie opozycji – szerszych konsultacji społecznych w ramach tzw. wysłuchania publicznego, a także na powołanie podkomisji, która zajęłaby się pracami nad tym projektem.

REKLAMA

Posłom przyjmującym nowelizację ustawy o OZE nie przeszkodził też fakt, że nie towarzyszyło jej opracowanie oceny skutków wprowadzanych regulacji, na co zwracała uwagę opozycja. 

Ostatecznie w Sejmie za przyjęciem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródeł energii zagłosowało 244 posłów, 177 było przeciw, a od głosu wstrzymało się 19 posłów. „Za” głosowali wszyscy posłowie PiS, 13 posłów Kukiz’15, dwóch posłów WiS oraz dwóch posłów niezależnych (Jan Klawiter, Janusz Sanocki).  Przeciwko głosowali wszyscy posłowie PO, Nowoczesnej i PSL, a także czterech posłów Kukiz’15. Od głosu wstrzymało się 18 posłów Kukiz’15 oraz jeden poseł niezależny ( Ryszard Galla).

Swoje uwagi do przyjętej przez Sejm nowelizacji wnieśli następnie senatorowie. Po przyjęciu wszystkich senackich uwag przez Sejm w dniu 22 czerwca br., nowelizacja ustawy o OZE trafiła do podpisu prezydenta.

Zgłoszenie projektu nowelizacji ustawy o OZE jako projektu rządowego, a także ekspresowe procedowanie go w parlamencie było podporządkowane jednemu celowi – zgodnie z intencjami jej autorów nowelizacja miała wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i dzisiaj ten cel zostaje osiągnięty.

Właśnie do 1 lipca 2016 r. termin wprowadzenia nowego systemu wsparcia dla producentów energii odnawialnej, wpisany do rozdziału 4. ustawy o OZE, odroczyła pierwsza z nowelizacji ustawy o OZE, przyjęta przez Sejm pod koniec grudnia 2015 r. (pierwotny termin wejścia w życie rozdziału 4. został określony w wersji ustawy o OZE przyjętej przez Sejm 20 lutego 2015 r. na 1 stycznia 2016 r.).

REKLAMA

Dzisiaj nowelizację ustawy o OZE podpisał prezydent i teraz musi ona jeszcze tylko zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw, aby wejść w życie w zapisanym w niej terminie 1 lipca br.

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza zupełnie nowe zasady rozliczeń producentów zielonej energii w mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW, a także gruntownie zmienia zasady systemu aukcyjnego, w którym mają funkcjonować inwestorzy budujący większe instalacje OZE. Jednocześnie z końcem czerwca wygasa system zielonych certyfikatów, którym po tym terminie nie będą już mogli zostać objęci operatorzy nowych instalacji OZE, jednak właściciele elektrowni OZE, którzy uruchomili je wcześniej i rozpoczęli sprzedaż energii do sieci przez 1 lipca 2016 r., zachowają prawo do korzystania z zielony certyfikatów w piętnastoletnim okresie liczonym od momentu rozpoczęcia produkcji energii lub alternatywnie będą mogli przejść na system aukcyjny.

W informacji opublikowanej na stronie Kancelarii Prezydenta RP czytamy m.in. że „celem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które jeszcze nie weszły w życie”, a „także uporządkowanie sytuacji wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz zasad udzielania dla nich pomocy publicznej”.

Jak uzasadnia Kancelaria Prezydenta, „proponowane rozwiązania mają umocnić istniejące reguły konkurencyjne, zapewnić wysoki poziom ochrony adresatów regulacji, w tym konsumentów, oraz dążyć do zrównoważenia energetycznego na obszarach lokalnych”.

Przepisy nowelizacji ustawy o OZE wejdą w życie, po uprzedniej publikacji w Dzienniku Ustaw, już w najbliższy piątek 1 lipca br. Nowelizacja ustawy o OZE przewiduje dłuższe vacatio legis w przypadku kilku wpisanych do niej regulacji, w tym dotyczącej zwolnienia sprzedawców zobowiązanych z obowiązku zakupu zielonej energii po tzw. cenie URE z instalacji OZE o mocy powyżej 500 kW, co ma nastąpić od 1 stycznia 2018 r. 

Ministerstwo Energii już na etapie prac nad tą nowelizacją zapowiedziało przygotowanie kolejnych nowelizacji, precyzujących m.in. zasady funkcjonowania spółdzielni energetycznych i klastrów energii czy przedsiębiorców chcących eksploatować mikroinstalacje, którzy w ramach obecnej wersji ustawy nie są traktowani jako prosumenci. 

Ponadto, w kolejnych miesiącach powinniśmy poznać szczegółowe warunki zmienionego systemu aukcji. Chodzi m.in. o maksymalne wolumeny zamawianej energii, kolejność i terminy aukcji, a także o maksymalne ceny (tzw. ceny referencyjne), które będzie można zgłosić do aukcji w poszczególnych koszykach. Te warunki ma określić w rozporządzeniach minister energii. 

gramwzielone.pl