Średnia cena energii elektrycznej za I kwartał 2016 r.

Średnia cena energii elektrycznej za I kwartał 2016 r.
C.P.Storm, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w I kwartale 2016 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 167,45 zł/MWh i była nieznacznie wyższa niż cena energii za IV kwartał 2015 r.

Ta cena jest wyznaczana na podstawie art. 195 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.). Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2016 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku. W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

REKLAMA
REKLAMA

W IV kwartale 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 167,36 zł/MWh.

URE podał też średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za cały 2015 r., która wyniosła 169,99 zł/MWh. Średnia cena energii na rynku konkurencyjnym w 2014 r. wynosiła tymczasem 163,58 zł/MWh. Ta cena jest obliczana na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne.

gramwzielone.pl