TGE rozpoczyna publikację okresowych cen zielonych certyfikatów

TGE rozpoczyna publikację okresowych cen zielonych certyfikatów
Fot. EDF press

Towarowa Giełda Energii rozpoczyna publikację okresowych cen świadectw energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych (tzw. zielonych certyfikatów). Wprowadzenie okresowych notowań świadectw pochodzenia zielonej energii to efekt wejścia w życie przepisów wpisanych do ustawy o OZE.

Jak podaje TGE, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii, rozpoczęła publikację średnich miesięcznych i średnich rocznych cen określonych rodzajów praw majątkowych. Średnie te są średnimi ważonymi wolumenem transakcji sesyjnych zawartych na TGE, zgodnie z treścią art. 47 ustawy o OZE. 

Ceny dla danego miesięcznego okresu obowiązywania (ceny miesięczne) dotyczą transakcji sesyjnych zawartych w ciągu trzech poprzednich miesięcy, natomiast ceny dla danego rocznego okresu obowiązywania (ceny roczne) dotyczą transakcji sesyjnych zawartych w ciągu całego roku poprzedniego.

REKLAMA

Ceny miesięczne i ceny roczne mają być publikowane pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego do godz. 18:00.    

Podczas ostatniego notowania zielonych certyfikatów, w czwartek 30 czerwca, dzienny indeks OZEX_A oznaczający notowania sesyjne, spadł z ponad 70 zł/MWh – poziomu odnotowanego wcześniej we wtorek 28 czerwca – do poziomu 69 zł/MWh.

REKLAMA

W przypadku notowań pozasesyjnych cena wzrosła ze 129,18 zł/MWh do 142,68 zł/MWh, przy dużo większym wolumenie obrotów niż podczas notowań sesyjnych.

Nowelizacja ustawy o OZE, która weszła w życie z dniem 1 lipca br., istotnie zmienia regulacje związane z rynkiem zielonych certyfikatów. Od początku lipca będzie je można otrzymać już tylko za energię wyprodukowaną z instalacji, w których uruchomiono produkcję energii przed tym terminem.

Ponadto w art. 47 ustawy o OZE wprowadzane są zmiany w zakresie sposobu realizacji tzw. obowiązku OZE i uiszczania opłaty zastępczej. Wydzielono też w art. 59 ustawy o OZE osobny obowiązek w zakresie certyfikatów za energię produkowaną w biogazowniach rolniczych (docelowo 0,65 proc. w ramach ogólnego obowiązku OZE). 

Tekst przyjętej w dniu 22 czerwca 2016 r. nowelizacji ustawy o OZE jest dostępny pod tym linkiem.

gramwzielone.pl