Dzięki programowi Min. Rolnictwa powstało 5800 mikroinstalacji

Dzięki programowi Min. Rolnictwa powstało 5800 mikroinstalacji
Fot. SolarWorld

Dotacje na mikroinstalcje z PROW. W drugiej połowie ubiegłego roku zrealizowano inwestycje w mikroinstalacje wsparte dotacjami przyznanymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Środki na ten cel wstępnie 22,7 mln euro pochodziły jeszcze z unijnego budżetu na lata 20072013.

Realizacja konkursu na dotacje na mikroinstalacje OZE na wsi była efektem wolnych środków, które pozostały w budżecie PROW 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało, że wolne fundusze wesprą właśnie budowę mikroinstalacji na terenach wiejskich w ramach wniosków składanych przez poszczególne samorządy, w ramach których można było aplikować o dotacje na montaż mikroinstalacji w budynkach użyteczności publicznej, ale także w gospodarstwach domowych.

Program dotacji na mikroinstalacje na wsi zakładał wysokie, bezzwrotne dofinansowanie na poziomie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym maksymalna pomoc dla pojedynczej gminy nie mogła przekroczyć równowartości 200 tys. euro i większość wnioskujących o wsparcie gmin pisało wnioski na kwoty dotacji zbliżone do tej sumy.

REKLAMA

Program zrealizowano w ubiegłym roku w ekspresowym tempie. Od złożenia wniosków do terminu zakończenia inwestycji minęło zaledwie kilka miesięcy. Nabory wniosków od gmin w poszczególnych województwach przeprowadzono w maju 2015 r., a inwestycje należało zakończyć już do połowy października.  

Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ostatecznie na liście gmin, które dostały dotacje na montaż mikroinstalacji z PROW 2007-2013, znalazło się 140 podmiotów.

Najwięcej beneficjentów tego programu jest w południowo-wschodniej Polsce. Dotacje otrzymało 29 gmin z woj. małopolskiego, 20 gmin z woj. lubelskiego, 18 gmin z woj. mazowieckiego, po 12 gmin z woj. łódzkiego i podlaskiego, 7 gmin z woj. kujawsko-pomorskiego, po 6 gmin z woj. pomorskiego i śląskiego, po 5 gmin z woj. zachodniopomorskiego i podkarpackiego, po 4 gminy z woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego, a także po 3 gminy z woj. lubuskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

REKLAMA

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, liczba wybudowanych mikroinstalacji w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wyniosła 5800.

Liczba wybudowanych mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej, wyniosła 237 w przypadku obiektów użyteczności publicznej, a w przypadku pozostałych obiektów zrealizowano 2424 instalacje.

Liczba wybudowanych mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii cieplnej, wyniosła 23 w przypadku obiektów użyteczności publicznej, a w przypadku pozostałych obiektów wykonano 2916 instalacje.

W przypadku mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, służące do wytwarzania energii w skojarzeniu, zrealizowano jedną instalację w obiekcie użyteczności publicznej, a w przypadku pozostałych obiektów wykonano 199 takich instalacji.

Ministerstwo Rolnictwa nie przekazało natomiast danych, które pokazałoby rodzaje zastosowanych technologii oraz moc wykonanych instalacji. Serwis prasowy Ministerstwa informuje, że zebranie tych informacji wymaga jeszcze opracowania ich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

gramwzielone.pl