PORT PC: blokowanie OZE to błąd w rozwoju energetyki w Polsce

PORT PC: blokowanie OZE to błąd w rozwoju energetyki w Polsce
Fot. Siemens

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (1 lipca br.) Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wystosowała pismo do Ministra Energii przedstawiające stanowisko Organizacji w tej kwestii – informuje PORT PC.

Zdaniem PORT PC, ustawa w obecnym kształcie wstrzyma rozwój energetyki odnawialnej – w tym również przydomowych inwestycji prosumenckich. Podobnie jak nowo przyjęta ustawa „odległościowa” trwale zablokuje rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.

W stanowisku zwrócono uwagę m.in. na brak uwzględnienia w nowelizacji mechanizmów wsparcia dla produkcji ciepła z OZE. Organizacja argumentuje, że „uwolnienie potencjału produkcji ciepła z OZE może być ogromną szansą dla likwidacji problemu tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, z którym boryka się znaczna część Polski”.

REKLAMA

Zamiana kotłów węglowych na mikroinstalacje OZE, w tym pompy ciepła, wykorzystujące tylko i wyłącznie energię wyprodukowaną w Polsce, to jeden ze skutecznych, bezpiecznych energetycznie i trwałych sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem.

REKLAMA

Stanowisko PORT PC miało na celu zwrócenie uwagi Ministerstwa Energii na konieczność opracowania kompleksowej strategii rozwoju energetyki z uwzględnieniem realnego wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym kraju.

– Uważamy, że dalsze ograniczanie rozwoju OZE w Polsce wynikające z przyjętych w ostatnim czasie aktów prawnych przyczyni się do brzemiennych w skutkach dysproporcji w stosunku do gospodarek krajów wysokorozwiniętych. Stabilny i sprawiedliwy społecznie system wsparcia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych może stać się motorem napędowym rozwoju polskiej gospodarki – pisze PORT PC w stanowisku do Ministra Energii.

PORT PC wyraża nadzieję, że kolejne działania władz państwa, również te ustawodawcze, będą brały pod uwagę potrzebę stanowczego wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce ponad wszelkimi podziałami politycznymi.

Pełna treść stanowiska PORT PC. 

PORT PC