Kolejna firma zapłaci kary za nieograniczenie zużycia energii?

Kolejna firma zapłaci kary za nieograniczenie zużycia energii?
Fot. RWE

Urząd Regulacji Energetyki wszczął postępowanie przeciwko kolejnej firmie, która miała nie przestrzegać ograniczeń w poborze energii elektrycznej, które wprowadzono w sierpniu 2015 r.

Zarząd spółki BSC Drukarnia opakowań S.A. poinformował o wszczęciu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania administracyjnego, które może zakończyć się nałożeniem kary pieniężnej w związku z „powzięciem podejrzenia naruszenia przez tą spółkę obowiązku stosowania się do wprowadzonych w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej”.

BSC Drukarnia opakowań S.A. informuje, że z przesłanego przez prezesa URE zestawienia wynika jakoby spółka przekroczyła wprowadzone ograniczenia w poborze energii elektrycznej w dniach 10, 11 oraz 12 sierpnia 2015 r. 

REKLAMA
REKLAMA

Spółka zapewnia, że złoży w wyznaczonym terminie stosowne wyjaśnienia w tej sprawie. 

Maksymalna wysokość kary pieniężnej, w związku z ewentualnym naruszeniem ograniczeń w poborze energii elektrycznej, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Prawa energetycznego, może wynieść maksymalnie 15 proc. przychodu spółki osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Ustalając przy tym wysokość kary pieniężnej, URE ma uwzględnić stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe. 

Wcześniej URE wszął podobne postępowania przeciwko firmom LUG, Dębica, PCC Rokita, Wawel czy Decora.

red. gramwzielone.pl