Ministerstwo Środowiska chce zmiany polityki klimatycznej UE

Ministerstwo Środowiska chce zmiany polityki klimatycznej UE
Wiceminister środowiska Paweł Sałek (w środku). Fot. Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska poinformowało wczoraj, że Polska będzie się domagać wprowadzenia jednomyślności przy głosowaniach na temat nowego kształtu systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w Unii Europejskiej.

W podpisanej wczoraj deklaracji, zainicjowanej przez Ministerstwo Środowiska i organizacje reprezentujące polską elektroenergetykę i ciepłownictwo, postuluje się wprowadzenie do unijnej polityki klimatycznej nowych rozwiązań, „które umożliwią poszczególnym państwom członkowskim realizowanie swobodnego kształtowania miksu energetycznego, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilną dostępność energii elektrycznej i ciepła dla odbiorców, po przystępnych cenach”.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, deklaracja została podpisana w związku z toczącymi się pracami nad reformą Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS), który ma obowiązywać od 2021 r. W deklaracji zwrócono uwagę na „specyficzną sytuację Polski związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w kontekście tych zmian”.

REKLAMA

Dotychczas uzgodnione w konkluzjach Rady Europejskiej z 24 października 2014 r. cele i instrumenty wdrażania unijnej polityki klimatycznej, powodują konieczność podjęcia przez Polskę ogromnego wysiłku inwestycyjnego, zwłaszcza w zakresie modernizacji polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Ponadto, zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania mogą prowadzić do zmiany miksu energetycznego, wobec czego projekt dyrektywy powinien być przyjmowany przez państwa członkowskie jednomyślnie, a nie w procedurze głosowania większościowego, jak to proponuje Komisja – podkreśla wiceminister środowiska Paweł Sałek.

REKLAMA

MŚ ocenia ponadto, że zmiany w systemie ETS powinny także „uwzględniać aktualną sytuację na arenie globalnej, być zgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z października 2014 r., a także zbieżne z polityką reindustrializacji UE”.

W ramach deklaracji postuluje się również potrzebę uwzględnienia w unijnej polityce klimatycznej roli pochłaniania gazów cieplarnianych, które „powinno być traktowane na równi z innymi działaniami w zakresie zmniejszania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze”.

Pod deklaracją podpisali się Paweł Sałek, sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, a także przedstawiciele czterech organizacji branżowych: Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

red. gramwzielone.pl