Energia z domowej instalacji PV w UE tańsza niż energia z sieci

REKLAMA
REKLAMA

http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=6&fid=10403119&jid=MRE&volumeId=3&issueId=-1&aid=10403118#cjofig_fig6

Energia z domowej instalacji PV tańsza niż energia z sieci

Koszty produkcji energii słonecznej. W artykule zamieszczonym na stronach wydawnictwa Uniwersytetu Cambridge naukowcy z holenderskiego Energy Research Center of the Netherlands (ECN) porównują koszty produkcji energii słonecznej z kosztami energii konwencjonalnej i pokazują jak bardzo spadły w ostatnich latach koszty produkcji energii z PV.

 

W artykule czytamy m.in., że koszt produkcji energii słonecznej (w ujęciu Levelized Cost of Electricity – LCOE) w przypadku dachowych domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 25 kWp jest niższy od kosztu energii kupowanej z sieci w przypadku 80 proc. gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Naukowcy z holenderskiego instytutu zaznaczają, że dochodząc do takiego wniosku przyjęli, że instalacja fotowoltaiczna nie jest w żaden sposób subsydiowana, a oddawanie do sieci nieskonsumowanych nadwyżek odbywa się na zasadzie – jak to określają – sprawiedliwej kompensacji (fair compensation) w ramach net-meteringu. Dodają, że uwzględnienie 20-letniego okresu amortyzacji daje „ekstremalnie konkurencyjny” koszt energii  na poziomie 0,04 EUR/kWh w dalszym okresie funkcjonowania takiego systemu fotowoltaicznego.

W artykule poświęconym kosztom energii słonecznej naukowcy z holenderskiego Energy Research Center of the Netherlands przyglądają się też kosztom energii z przemysłowych farm fotowoltaicznych, biorąc jako przykład rynek amerykański. Zauważają, że po uwzględnieniu oferowanych przez amerykański rząd ulg podatkowych, koszt produkcji energii z takich instalacji wynosi około 0,047 – 0,057 dol./kWh, a w przypadku instalacji dachowych mieści się w przedziale 0,139 – 0,227 dol./kWh. Natomiast bez ulg podatkowych koszt ten wyniósłby – zdaniem naukowców z holenderskiego instytutu – ok. 0,058 – 0,07 USD/kWh w przypadku przemysłowych farm fotowoltaicznych, a także między 0,184 – 0,3 USD/kWh w przypadku dachowych instalacji solarnych.

Naukowcy z Energy Research Center of the Netherlands (ECN) podają też dla porównania koszt energii wiatrowej, który według nich wynosi