Moody’s ocenił perspektywy polskiej energetyki

Moody's ocenił perspektywy polskiej energetyki
Fot. Enea

W komunikacie na temat perspektyw polskiego sektora energetycznego agencja ratingowa Moody’s przedstawiła m.in. prognozę cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w perspektywie najbliższych 5 lat, podkreślając, że w tym czasie utrzymana zostanie dominująca rola węgla w polskim miksie energetycznym.

Moody’s prognozuje w ocenie kondycji polskiego sektora energetycznego, że do roku 2021 cena energii na polskim rynku będzie wahać się w przedziale 145 zł/MWh – 165 zł/MWh, przypominając, że obecna cena w ramach rocznych kontraktów forward wynosi około 163 zł/MWh.

Ta cena według Moody’s nie powinna wzrosnąć, co – jak zaznacza Joanna Fic z Moody’s – może być efektem niskich cen węgla, zwiększania potencjału połączeń transgranicznych i niskich cen uprawnień do emisji CO2.

REKLAMA

W swoim komunikacie agencja Moody’s podkreśla też plany wprowadzenia wsparcia dla sektora wytwarzania w postaci tzw. rynku mocy, oceniając, że finalny kształt tego rynku nie został jeszcze określony i szacując, że elektrownie nie otrzymają z tego tytułu dodatkowych przychodów przed 2021 r.

REKLAMA

Moody’s podkreśla ponadto, że najbardziej na ryzyka związane z niskimi cenami energii z polskich koncernów energetycznych narażone jest PGE, a najmniej Energa – dzięki większemu udziałowi biznesu związanego z dystrybucją.

Agencje ratingowa dodaje, że duży udział węgla w aktywach wytwórczych polskich koncernów stanowi wyzwanie w kontekście realizowanej przez Unię Europejską polityki dekarboniazcji, a dodatkowym problemem może być niepewność co do przyszłych regulacji związanych z rynkiem mocy, a także „niejasny” wpływ na sektor energetyczny regulacji związanych z nowymi regulacjami dla energetyki odnawialnej.

Polskim koncernom energetycznym brakuje dywersyfikacji w porównaniu do swoich odpowiedników w Europie Zachodniej, jednak ich pozycja pod kątem kredytowania jest relatywnie mocna – komentuje Moody’s dodając, że polski sektor energetyczny jest pod presją wobec konieczności zastąpienia starzejących się elektrowni i wspierania będącego w złej kondycji górnictwa. – Większe inwestycje są prawdopodobne, jednak to będzie zależeć od większej przejrzystości co do nadchodzących regulacji – dodaje agencja ratingowa.

Ostatnio Moody’s ocenił też w osobnym komunikacie możliwe reperkusje wprowadzonej już w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Więcej na ten temat w artykule: Agencja Moody’s skomentowała ustawę antywiatrakową.

gramwzielone.pl