Ta inwestycja zwiększy wykorzystanie OZE w USA

Ta inwestycja zwiększy wykorzystanie OZE w USA
Fot. ABB

Firma ABB zakończyła modernizację i przebudowę trzech stacji przekształtnikowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) na linii przesyłowej między prowincją Quebec w Kanadzie a regionem Nowej Anglii w Stanach Zjednoczonych. Zamówienie zrealizowano dla wiodących przedsiębiorstw energetycznych w Kanadzie i USA: Hydro-Quebec i National Grid. Połączenie o długości 1500 km umożliwi gęsto zaludnionym ośrodkom, jak Boston, korzystanie z produkowanej w Kanadzie energii odnawialnej.  

ABB informuje, że to połączenie było pierwszym na świecie połączeniem wieloterminalowym i od czasu uruchomienia go na początku lat 90. XX wieku dostarczało czystą energię elektryczną z elektrowni wodnych do gęsto zaludnionych aglomeracji Montrealu i Bostonu. Wykorzystując swoją zdolność przesyłową rzędu 2000 MW, może dostarczać wystarczającą ilość energii elektrycznej dla 3,8 mln mieszkańców (biorąc pod uwagę średnie zużycie energii przez gospodarstwa domowe w USA).

Istotne podczas modernizacji było skrócenie do minimum czasu, w którym występowałyby zakłócenia dostaw energii, a także szybkie przywrócenie komercyjnej eksploatacji. W ramach tej ostatniej modernizacji zastąpiono dotychczasowe urządzenia i oprogramowanie działające na potrzeby połączenia najnowocześniejszym systemem sterowania i zabezpieczeń MACH. Dzięki temu zapewniono ciągłość, niezawodność i dokładność regulowania dostaw energii elektrycznej. Umożliwiono także przeprowadzenie zaawansowanych badań w zakresie sieci inteligentnych z myślą o podjęciu w niedługim czasie dalszej optymalizacji sieci.

REKLAMA

System sterowania i zabezpieczeń MACH był kluczowym elementem modernizacji przeprowadzonej przez ABB. MACH jest „mózgiem” połączenia HVDC. System zapewnia wysoki stopień integracji w celu obsługi funkcji sterowania i zabezpieczeń, zaprojektowanych tak, aby działać nieustannie przez całą dobę w okresie dziesięcioleci. Posiada również zaawansowane funkcje rejestracji błędów i zdalnego sterowania. Na całym świecie funkcjonuje ponad 1100 tego typu systemów.

Byliśmy pionierami technologii HVDC i nadal wytyczamy nowe szlaki poprzez innowacje, jak w przypadku najnowszego systemu sterowania, który instalujemy w ramach tego projektu – powiedział Patrick Fragman, dyrektor zarządzający biznesu systemów sieciowych w ramach Dywizji Produktów i Systemów Energetyki. – Modernizacja pierwszego na świecie połączenia wieloterminalowego pokazuje zaangażowanie ABB w proces wspierania klientów przez cały okres życia produktów i odzwierciedla nacisk, jaki kładziemy na serwisową stronę naszej działalności w ramach strategii Next Level.

REKLAMA

ABB uzyskała zamówienia na realizację ponad 110 projektów HVDC od czasu, kiedy zapoczątkowała tę technologię ponad 60 lat temu, co przekłada się na łączną zainstalowaną moc ponad 120 000 MW i stanowi około połowy globalnej zainstalowanej bazy. W latach 90. ubiegłego wieku ABB rozwinęła system HVDC, wprowadzając rozwiązanie z zastosowaniem przekształtników VSC (Voltage Sourced Converter) pod nazwą HVDC Light®. Obecnie, jako dostawca 18 spośród 24 instalacji VSC HVDC uruchomionych na świecie, firma jest liderem również tej technologii.

Modernizacja linii przesyłowych w celu wysyłania do USA energii odnawialnej produkowanej w Kanadzie to kolejny etap współpracy między rządami obu krajów w zakresie czystej energii.

Pod koniec ubiegłego miesiąca w ramach wspólnego, międzyrządowego oświadeczenia USA, Kanada i Meksyk opowiedziały się za realizacją najambitniejszego celu w historii, dotyczącego generacji czystej energii, zaliczając do niej jednak nie tylko odnawialne źródła energii, ale też np. energię jądrową czy technologie wyłapywania i składowania CO2.  

Te trzy kraje wspólnie opowiedziały się za produkcją połowy swojej energii elektrycznej z czystych źródeł już do roku 2025. Na razie jednak nie przedstawiono szczegółów, w jaki sposób ma zostać osiągnięty ten cel. W oświadczeniu szefów rządów USA, Kanady i Meksyku wspomina się jednak m.in. właśnie o budowie transgranicznych linii przesyłowych.

red. gramwzielone.pl