Jak będzie teraz rozliczać prosumentów Energa?

Jak będzie teraz rozliczać prosumentów Energa?
Fot. Energa Living Lab

1 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE, która zmienia stosowane wcześniej zasady rozliczeń prosumentów w zakresie niewykorzystanych nadwyżek energii, którą oddają do sieci.

Zgodnie z nową wersją ustawy o OZE, prosumenci już wcześniej wprowadzający energię do sieci, a także nowi prosumenci, którzy uruchomią produkcję po 1 lipca br., mają teraz podlegać pod system tzw. opustów, dzięki któremu za energię wprowadzoną do sieci ma im przysługiwać rabat na energię pobieraną z sieci. W zależności od wielkości instalacji rabat wyniesie 70 proc. lub 80 proc. liczone od znajdujących się na rachunku za energie opłat zmiennych, ale bez uwzględniania w tym rabacie opłat stałych.

Problemem okazuje się jednak okres, w jakim prosumenci będą rozliczani przez operatorów. W nowej wersji ustawy o OZE znajdziemy co prawda informacje na ten temat, jednak jak się okazuje, pozostawiają one wątpliwości co do interpretacji przyjętych przepisów.

REKLAMA

W ustawie czytamy m.in., że „rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym„.

Ponadto, w informacjach na ten temat zawartych w aktualnej wersji ustawy o OZE znajdziemy jeszcze zapis mówiący o tym, że sprzedawca ma informować prosumenta o ilości rozliczonej energii zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej.

REKLAMA

Co w praktyce te zapisy będą oznaczać dla dotychczasowych i nowych prosumentów w ich relacjach z zakładami energetycznymi i jak będą teraz prowadzone rozliczenia energii oddawanej do sieci operatora?

Na pytanie portalu Gramwzielone.pl jeden z operatorów – Energa – odpowiada, że okresy rozliczeniowe, wynikające z zawartych z klientami umów kompleksowych, odbywają się w cyklach jedno i dwumiesięcznych, a początek okresu rozliczeniowego będzie liczony od dnia pierwszego odczytu zrealizowanego po 1 lipca br.

Energa informuje ponadto, że magazynowanie nadwyżki energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta zgodnie z ustawą ma trwać 365 dni od dnia danego odczytu i nie ma przy tym znaczenia czy instalacja została oddana do użytku przed czy po 1 lipca.

– Właściciele instalacji oddanych do użytku po 1 lipca będą rozliczani w systemie opustów od dnia swojego pierwszego odczytu. Natomiast właściciele „starych” instalacji wejdą do systemu rozliczeń opustowych z dniem pierwszego odczytu zrealizowanego po 1 lipca – komentuje Jakub Dusza z biura prasowego Energi.

gramwzielone.pl