Akcje Zarządcy Rozliczeń przekazane Skarbowi Państwa

Akcje Zarządcy Rozliczeń przekazane Skarbowi Państwa
Fot. Gramwzielone.pl

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 1 lipca br., przekazała obowiązki wynikające z rozliczeń systemu wsparcia producentów energii odnawialnej nowej spółce. W miejsce powołanej przez pierwotną wersję ustawy o OZE państwowej spółki Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO) S.A. tymi rozliczeniami zajmie się teraz Zarządca Rozliczeń S.A.

Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE rozwiązała spółkę OREO, która wstępnie miała zarządzać środkami przepływającymi przez system wsparcia dla OZE. Zgodnie z koncepcją zawartą w ustawie o OZE, OREO miało zarządzać tzw. opłatą OZE, czyli przenoszonymi na rachunki odbiorców końcowych kosztami dopłat dla producentów zielonej energii w ramach systemów aukcyjnego i taryf gwarantowanych.

Teraz, po ostatnich zmianach, w ustawie o OZE nie ma już ani taryf gwarantowanych, ani OREO. Jego funkcje przejmie spółka Zarządca Rozliczeń S.A. zajmująca się do tej pory rozliczeniami tzw. opłaty przejściowej, która również jest doliczana do rachunków za energię i którą wpisano teraz do ustawy o OZE, jednocześnie podnosząc dwukrotnie jej wartość dla gospodarstw domowych. Opłata przejściowa nie jest jednak związana z kosztami energetyki odnawialnej, co mogłoby wskazywać umiejscowienie jej w ustawie o OZE.

REKLAMA

Opłata przejściowa to de facto forma finansowania konwencjonalnej energetyki. Jest dopisywana do rachunków za energię odbiorców końcowych i wynika z kosztów likwidacji kontraktów długoterminowych elektrowni.

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. została zawiązana w dniu 13 września 2007 r. przez PSE S.A. w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

REKLAMA

Spółka została powołana celem zapewnienia obsługi i funkcjonowania określonego w ww. ustawie systemu rozwiązania kontraktów długoterminowych funkcjonujących w elektroenergetyce, na co składa się m. in. gromadzenie i wypłata środków pieniężnych oraz zarządzanie tymi środkami.

Od tego miesiąca Zarządca Rozliczeń przejmie również obowiazki zarządzania środkami z tzw. opłaty OZE. 

Polskie Sieci Energetyczne, które do tej pory posiadały 100 proc. akcji Zarządcy Rozliczeń, poinformowały teraz o nieodpłatnym przekazaniu, z dniem 7 lipca br., wszystkich akcji tej spółki Skarbowi Państwa.

PSE informuje jednocześnie, że bezpośredni nadzór nad spółką Zarządca Rozliczeń S.A. sprawowany będzie przez ministra właściwego do spraw energii, co implikowało konieczność nieodpłatnego przekazania Skarbowi Państwa akcji spółki Zarządca Rozliczeń S.A., będących dotychczas w posiadaniu PSE S.A.

Podczas prac nad ustawą o OZE Ministerstwo Energii wskazywało na ogromne, sięgające miliarda złotych zadłużenie Zarządcy Rozliczeń, tłumacząc w ten sposób konieczność podniesienia opłaty przejściowej, której koszty dla gospodarstw domowych wzrosną do ok. 96 zł w skali roku. Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE nie zmieniła natomiast wysokości opłaty OZE na rok 2016 r. i wyniesie ona 2,51 zł/MWh. 

gramwzielone.pl