EBI przeznaczy na inwestycje proklimatyczne 100 mld euro

EBI przeznaczy na inwestycje proklimatyczne 100 mld euro
Statkraft press

Europejski Bank Inwestycyjny stawia sobie jako priorytet finansowanie inwestycji w czyste technologie w energetyce. Poprzez swoje zaangażowanie chce do nich przyciągnąć prywatnych inwestorów. Do 2020 r. EBI ma przeznaczyć na projekty związane z ochroną klimatu, w tym z odnawialnymi źródłami energii, w sumie 100 mld dolarów.

Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia na swojej stronie internetowej, że jest największą na świecie instytucją finansującą projekty pro-klimatyczne. Tylko w ubiegłym roku przeznaczył na ten cel 20,7 mld euro, inwestując nie tylko w każdym z krajów Unii Europejskiej, ale także w takich krajach jak Nikaragua czy Nepal.

EBI zapowiada, że będzie angażować się w finansowanie projektów realizowanych w planie Junckera, w ramach funduszu EFSI (European Fund for Strategic Investments). Jak do tej pory Bank zaakceptował projekty realizowane w ramach EFSI, których wartość wynosi 738 mln euro.

REKLAMA

Finansując część poszczególnych projektów i biorąc na siebie część ryzyka, EBI chce w ten sposób przyciągnąć do tych projektów kapitał prywatny.

Jako przykład nowego podejścia do finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Europejski Bank Inwestycyjny podaje farmę wiatrową, która powstaje w Langmarken w Szwecji i której moc ma wynieść 23 MW.

REKLAMA

EBI od 2014 r. posiada w realizującej ten projekt spółce Mirrova Eurofideme 3 udziały warte 40 mln euro, w której inwestorem jest również francuski fundusz Mirova. Po tym jak Francuzi zainwestowali w projekt farmy wiatrowej w Szwecji, EBI dołożył do niego 16 mln euro, a udziały obu firm w tym projekcie wzrosły do 90 proc.

Do tej pory EBI rzadko inwestował w nowe przedsięwzięcia wchodząc w posiadanie większościowych udziałów.

Ta strategia jest określana przez EBI jako „coinvestments„. To jeden z trzech sposobów finansowania inwestycji prośrodowiskowych przez EBI. Dzięki takiemu zaangażowaniu Banku, fundusze inwestujące w czystą energię mogą wchodzić w większe przedsięwzięcia dzięki pozyskaniu dodatkowego kapitału.

Druga strategia inwestycyjna EBI jest określana jako „layered-risk”. W tym przypadku EBI ma brać na siebie większość ryzyka związanego z projektem i w ten sposób przyciągać prywatnych inwestorów, którzy bez tego nie zainwestowaliby w dany projekt.

Trzecia strategia jest określana jako „soft enhancement” i ma na celu pokazanie przez EBI, że jego obecność w projekcie oznacza, że został on gruntownie sprawdzony i oceniony jako wartościowy. EBI zwraca uwagę, że taka strategia może mieć znaczenie w przypadku inwestorów, którzy mogą zainwestować w projekt, ale którym brakuje wiedzy w danej dziedzinie czy wystarczających zasobów, aby ocenić wartość projektu. 

gramwzielone.pl