Jakie okresy rozliczeń obejmą prosumentów przyłączonych do sieci PGE?

 

Agnieszka Szekala z biura prasowego PGE Obrót informuje, że prosumenci (w zależności od grupy taryfowej) będą mogli wybrać: 1, 2 lub 6 miesięczny okres rozliczeniowy zgodnie z taryfą, cennikiem lub ofertą. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji przez OSD przeprowadza się zgodnie z zawartą Umową oraz odpowiednio Taryfą OSD, oraz Taryfą lub Cennikiem dla energii elektrycznej – Sprzedawcy.

 

REKLAMA

Rozpoczęcie i zakończenie okresów rozliczeniowych zależne jest od daty podpisania umowy przez Prosumenta.

 

Jeżeli Umowa weszła w życie przed dniem 1 grudnia 2016 r., to pierwsze rozliczenie zostanie dokonane nie później niż do 31 stycznia 2017 r.

REKLAMA

 

Biuro Obsługi Klienta PGE odpowiada natomiast, że każdy prosument, zarówno nowy jak i osoba, która miała mikroinstalację przed 1 lipca 2016 r., będzie rozliczany na podstawie

umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji.

 

BOK PGE zapewnia ponadto, że przyjęty okres rozliczeniowy będzie „zgodny z taryfą operatora i to klient wybiera okres rozliczeniowy w momencie podpisywania nowej umowy”.

Biuro obsługi klienta PGE zaznacza ponadto, że wpisane do ustawy 365 dni wyznacza czas, jaki klient ma na wykorzystanie nadwyżek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD.