PGE Dystrybucja instaluje inteligentne liczniki

PGE Dystrybucja instaluje inteligentne liczniki
Fot. Schneider Electric

PGE Dystrybucja rozpoczęła instalację liczników i koncentratorów w ramach pilotażowego projektu budowania inteligentnego systemu pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto. Celem projektu jest wdrożenie całego systemu AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure), umożliwiającego zdalną, dwukierunkową komunikację między licznikami energii elektrycznej a systemem centralnym PGE Dystrybucja.

Liczniki zdalnego odczytu zostaną instalowane w ponad 50 tysiącach gospodarstw domowych na osiedlu Retkinia w Łodzi oraz w Augustowie i jego okolicach.

Jak informuje PGE Dystrybucja, projekt ma charakter pilotażowy i wpisuje się w zalecenia Unii Europejskiej, która nakłada na kraje UE obowiązkową wymianę liczników do 2020 roku.

REKLAMA

Zdalne systemy pomiarowe pozwolą na bardziej efektywne i bezpieczne zarządzanie sieciami elektroenergetycznymi, integrację procesów związanych z produkcją energii elektrycznej, zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i konwencjonalnych, dystrybucją, sprzedażą i użytkowaniem energii. Umożliwi to zaspokajanie potrzeb energetycznych społeczeństwa w sposób ekonomiczny, trwały i bezpieczny – informuje PGE Dystrybucja.

Podstawą rozwiązań klasy AMI i inteligentnych sieci energetycznych – oprócz całej infrastruktury sieciowej, tj. liczników, koncentratorów, modułów komunikacyjnych i pomiarowych oraz elementów wykonawczych – jest dedykowany system informatyczny. Dane pomiarowe zbierane i archiwizowane przez liczniki będą przekazywane Aplikacji Centralnej AMI, należącej do PGE Dystrybucja, czyli programowi odpowiadającemu zarówno za zarządzanie tymi danymi, jak i za ich przetwarzanie.

REKLAMA

Informacje te będą także publikowane na dedykowanym portalu internetowym, gdzie każdy klient, na swoim indywidualnym koncie, będzie mógł sprawdzić, ile energii zużywa oraz kiedy jej pobór jest największy, co w rezultacie pozwoli obniżyć koszty. Liczniki systemowe klasy AMI wizualnie niewiele różnią się od tradycyjnych liczników elektronicznych. Posiadają one dodatkową zaletę – oprócz realizacji podstawowych funkcji pomiarowych w zakresie zużycia energii elektrycznej zapewniają dwukierunkową komunikację oraz cykliczne przesyłanie danych pomiarowych do systemu centralnego.

Automatyzacja procesu pozyskiwania danych z liczników umożliwia zarówno odbiorcy, jak i operatorowi  sieci dystrybucyjnej monitorowanie zużycia energii elektrycznej. Odbiorca, mając dostęp do informacji, w jaki sposób kształtuje się jego profil zużycia, będzie mógł w świadomy sposób wpływać na obniżenie rachunków poprzez wybór odpowiedniej grupy taryfowej, jak również dopasowanie swojego zużycia do cen obowiązujących w określonych godzinach doby.

Dzięki instalacji inteligentnych liczników rachunek za energię elektryczną ma wynikać z rzeczywiście zużytej energii, a nie jak dotychczas z prognoz.

Pilotaż projektu zakończy się z końcem roku 2016, wtedy też nastąpi jego podsumowanie.

red. gramwzielone.pl / PGE Dystrybucja