Czego dotyczy decyzja KE ws. polskiego systemu wsparcia dla OZE?

Czego dotyczy decyzja KE ws. polskiego systemu wsparcia dla OZE?
Fot. www.GlynLowe, flickr cc

W dniu 2 sierpnia br. Komisja Europejska opublikowała informację o zakończeniu postępowania ws. zgodności polskiego systemu wsparcia dla OZE z prawem unijnym. Nie podano jednak szczegółów prowadzonego postępowania. 

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej badała kwestię zgodności systemu zielonych certyfikatów z unijnym prawem w sprawie, której nadano numer SA.37345 i która była prowadzona już od września 2013 r.

O uszczegółowienie informacji podanej ponad tydzień temu przez Komisję Europejską portal Gramwzielone.pl poprosił Ricardo Cardoso, rzecznika Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej.

REKLAMA

Rzecznik Dyrekcji ds. Konkurencji w KE wyjaśnił, że decyzja ogłoszona w dniu 2 sierpnia br. przez Komisję Europejską dotyczy zarówno pomocy udzielanej producentom energii z OZE w ramach polskiego systemu zielonych certyfikatów, jak i pomocy przyznanej w ramach mechanizmów wsparcia dla OZE energochłonnym przedsiębiorstwom, które mogły korzystać z częściowych zwolnień z ponoszenia kosztów tego systemu.

REKLAMA

Ricardo Cardoso zapewnił portal Gramwzielone.pl, że w obu przypadkach Komisja Europejska stwierdziła występowanie pomocy publicznej (state aid), uznając jednocześnie, że ta pomoc była zgodna z unijnym prawem i zasadami unijnego rynku wewnętrznego.

Decyzja KE oznacza, że beneficjentom pomocy otrzymanej w obu przypadkach nie grożą konsekwencje, które w skrajnym przypadku mogłyby oznaczać konieczność zwrotu otrzymanej pomocy publicznej.

Rzecznik KE nie ustosunkował się natomiast do pytań na temat nadal prowadzonych postępowań w sprawie zgodności polskich regulacji dla rynku OZE z unijnymi zasadami pomocy publicznej. 

gramwzielone.pl